Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Augustus 2012, Kanaleneiland Utrecht

Vondst asbest en evacuatie

5 Januari 2011, Moerdijk

Brand Chemie-Pack

3 augustus 2015, Alphen aan den Rijn

Hijsongeval

8 september 2015, Utrecht

Evacuatie patiënten VUmc na wateroverlast

Scenariokaarten maken: Wie doet mee?

Op 20 februari organiseert het COT op verschillende tijdstippen de mogelijkheid om met elkaar bestaande scenariokaarten te actualiseren en nieuwe kaarten te maken.

Lees meer

CrisisCompetentieScan

Beter presteren door aanwezige competenties optimaal te benutten en door energie te steken in de ontwikkeling van competenties die ook echt ontwikkelbaar zijn.

Lees meer

Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs

Het COT stelde in opdracht van het programma IV-HO het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs op. Het dreigingsbeeld geeft een beeld van dreigingen variërend van privacy en cybersecurity tot internationalisering.

Lees meer