Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Augustus 2012, Kanaleneiland Utrecht

Vondst asbest en evacuatie

5 Januari 2011, Moerdijk

Brand Chemie-Pack

3 augustus 2015, Alphen aan den Rijn

Hijsongeval

8 september 2015, Utrecht

Evacuatie patiënten VUmc na wateroverlast

Expertpanel terrorisme 12 oktober 2018

Op 12 oktober organiseert het COT voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij Terrorisme (NHT) een expertpanel terrorisme. Aan het panel nemen experts van kennisinstellingen en veiligheidspartners deel. Het panel richt zich op trends in fenomenen, contraterrorisme en terrorismegevolgbestrijding.

Lees meer

CrisisCompetentieScan

Beter presteren door aanwezige competenties optimaal te benutten en door energie te steken in de ontwikkeling van competenties die ook echt ontwikkelbaar zijn.

Lees hier meer

Intervisiesessie voor wethouders op 10 oktober 2018

Het COT organiseert een intervisiesessie over calamiteiten, complexe veiligheidsvraagstukken en (dreigende) crisissituaties. Deze sessie is bedoeld voor wethouders en vindt plaats op 10 oktober 2018 te Rotterdam.

Lees meer

Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs

Het COT stelde in opdracht van het programma IV-HO het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs op. Het dreigingsbeeld geeft een beeld van dreigingen variërend van privacy en cybersecurity tot internationalisering.

Lees hier meer

Speciaal aanbod crisismanagement voor Aedes-leden

Corporaties hebben met enige regelmaat te maken met incidenten en calamiteiten. Denk aan gasexplosies, een grote asbestbrand of een ICT-
storing. Op zo'n moment verwachten huurders, maar ook politici, media en andere stakeholders dat corporaties goed zijn voorbereid.

Meer informatie over de voordelen