Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Augustus 2012, Kanaleneiland Utrecht

Vondst asbest en evacuatie

5 Januari 2011, Moerdijk

Brand Chemie-Pack

3 augustus 2015, Alphen aan den Rijn

Hijsongeval

8 september 2015, Utrecht

Evacuatie patiënten VUmc na wateroverlast

COT coördineerde grootschalige nucleaire oefening

Woensdag 7 februari startte om 7.15 uur een grootschalige nucleaire oefening. Het COT ontwierp in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het scenario en begeleidde de verschillende responscellen en deelnemende teams.

Lees hier meer

Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs

Het COT stelde in opdracht van het programma IV-HO het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs op. Het dreigingsbeeld geeft een beeld van dreigingen variërend van privacy en cybersecurity tot internationalisering.

Lees hier meer

Cyber en de veiligheidsregio: steeds meer initiatieven, nog beperkte samenwerking

Er is veel behoefte aan ordening en duiding. Wat valt er binnen ‘cyber’? En wat is de rol van de veiligheidsregio’s? Daarom organiseerden wij op 27 november 2017 voor de tweede keer dit jaar een themabijeenkomst cyber voor de veiligheidsregio’s en haar partners om met elkaar onze nieuwe inzichten te delen en praktijkervaringen op te halen. Meer dan 25 deelnemers hebben kennis, ervaringen en vragen uitgewisseld, met als doel om zichzelf en elkaar beter voor te bereiden op mogelijke cybercrises. Tijdens de sessie lag de nadruk op het uitwisselen van praktische voorbeelden. Benieuwd wat deze voorbeelden en best practices zijn?

Lees hier meer

Speciaal aanbod crisismanagement voor Aedes-leden

Corporaties hebben met enige regelmaat te maken met incidenten en calamiteiten. Denk aan gasexplosies, een grote asbestbrand of een ICT-
storing. Op zo'n moment verwachten huurders, maar ook politici, media en andere stakeholders dat corporaties goed zijn voorbereid. In de afgelopen jaren heeft het COT al vele corporaties wegwijs gemaakt bij het opzetten van een goede crisisorganisatie. En ook bij het leren van lessen. Aedes en het COT hebben het initiatief genomen om een speciaal pakket samen te stellen voor Aedes-leden.

Meer informatie over de voordelen

Lessen uit de respons op een datalek bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

De EUR heeft samen met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement gereflecteerd op de respons van de crisisorganisatie op het datalek. Met betrokkenen binnen de EUR zijn ervaringen en verwachtingen gedeeld en lessen geformuleerd voor het versterken van de cyber veerkracht. Dit vanuit de overtuiging dat hogescholen en universiteiten in de toekomst vaker te maken zullen krijgen met cyberincidenten en -crisis, zoals digitale chantage, spionage en diefstal van gegevens.

Lees het LinkedIn bericht

Benchmark Crisismanagement Bedrijfsleven 2017

De nieuwe benchmark Crisismanagement Bedrijfsleven 2017 is gereed. De benchmark biedt een unieke inkijk in de wijze waarop de top van het Nederlandse bedrijfsleven zich voorbereidt op mogelijke crises. Uit de benchmark blijkt onder meer dat bedrijven zich het meeste zorgen maken over een mogelijke crisis als gevolg van cyber, IT-uitval of een ernstige aantasting van de reputatie. Ook blijkt dat bedrijven in hun crisisvoorbereidingen steeds vaker uitgaan van hun toprisico’s en dat crisismanagement steeds vaker als onderwerp is belegd in de board.

Organisaties met een omzet van meer dan 10 miljoen euro vormen de kern van de onderzochte groep bedrijven. Respondenten zijn afkomstig uit een groot aantal sectoren zoals de bouw, financiële dienstverlening, chemie, vervoer en de nutsbedrijven. Geïnteresseerden kunnen de benchmark hier downloaden.

Zie tevens LinkedIn bericht.

Nieuwe risk afdeling Aon legt zich toe op dienstverlening rond impactvolle risico's

Aon versterkt zijn risico- en crisisadvies-activiteiten met het samenvoegen van Aon Global Risk Consulting (AGRC) en COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).

Lees het persbericht