Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Augustus 2012, Kanaleneiland Utrecht

Vondst asbest en evacuatie

5 Januari 2011, Moerdijk

Brand Chemie-Pack

3 augustus 2015, Alphen aan den Rijn

Hijsongeval

8 september 2015, Utrecht

Evacuatie patiënten VUmc na wateroverlast

Cyber en de veiligheidsregio: steeds meer initiatieven, nog beperkte samenwerking

Er is veel behoefte aan ordening en duiding. Wat valt er binnen ‘cyber’? En wat is de rol van de veiligheidsregio’s? Daarom organiseerden wij op 27 november 2017 voor de tweede keer dit jaar een themabijeenkomst cyber voor de veiligheidsregio’s en haar partners om met elkaar onze nieuwe inzichten te delen en praktijkervaringen op te halen. Meer dan 25 deelnemers hebben kennis, ervaringen en vragen uitgewisseld, met als doel om zichzelf en elkaar beter voor te bereiden op mogelijke cybercrises. Tijdens de sessie lag de nadruk op het uitwisselen van praktische voorbeelden. Benieuwd wat deze voorbeelden en best practices zijn?

Lees hier meer

Nieuwe risk afdeling Aon legt zich toe op dienstverlening rond impactvolle risico's

Aon versterkt zijn risico- en crisisadvies-activiteiten met het samenvoegen van Aon Global Risk Consulting (AGRC) en COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).

Lees het persbericht

Speciaal aanbod crisismanagement voor Aedes-leden

Corporaties hebben met enige regelmaat te maken met incidenten en calamiteiten. Denk aan gasexplosies, een grote asbestbrand of een ICT-
storing. Op zo'n moment verwachten huurders, maar ook politici, media en andere stakeholders dat corporaties goed zijn voorbereid. In de afgelopen jaren heeft het COT al vele corporaties wegwijs gemaakt bij het opzetten van een goede crisisorganisatie. En ook bij het leren van lessen. Aedes en het COT hebben het initiatief genomen om een speciaal pakket samen te stellen voor Aedes-leden.

Meer informatie over de voordelen

Evaluatie: ervaringen en lessen evacuatie VUmc 8 september 2015

Op 8 september 2015 leidt een breuk in een waterleiding uiteindelijk tot een totaalevacuatie van VUmc. Op dat moment zijn er 339 patiënten aanwezig. Wat volgt is een grootschalige operatie om patiënten een passende zorgplek te bieden. De evacuatie heeft een grote impact op patiënten, medewerkers en hulpverleners. In het rapport 'Doen wat de situatie vraagt' beschrijven VUmc, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het COT de belangrijkste ervaringen en lessen.

Lees het rapport

Crisisbeheersing MH17; wat kunnen we leren?

Ter voorbereiding op het debat over de MH17-rapporten organiseerde de Tweede Kamer eerder dit jaar rondetafelgesprekken. Het COT nam hieraan deel. In de recent verschenen special over MH17 van het Magazine Nationale Veiligheid wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed. In dit artikel en in een eerder verschenen position paper van het COT beschrijven we de belangrijkste lessen voor crisismanagers. Vooral crisisdiagnose en 'sense making' horen hoger op de agenda.

Meer informatie

Enschede oefent als eerste sociaal domein scenario

Enschede is de eerste Nederlandse gemeente die met COT een systeemoefening heeft georganiseerd met een calamiteit in het sociaal domein. In de oefening werden de opschaling en alarmering beoefend met de tactische en bestuurlijke teams, waaronder het kernteam sociale calamiteiten, het kernteam maatschappelijke onrust en de driehoek. Daarbij werd een uitdagend scenario ontwikkeld waarin sprake was van mogelijk misbruik in een jeugdinstelling.

Meer informatie

Lessen uit de respons op een datalek bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

De EUR heeft samen met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement gereflecteerd op de respons van de crisisorganisatie op het datalek. Met betrokkenen binnen de EUR zijn ervaringen en verwachtingen gedeeld en lessen geformuleerd voor het versterken van de cyber veerkracht. Dit vanuit de overtuiging dat hogescholen en universiteiten in de toekomst vaker te maken zullen krijgen met cyberincidenten en -crisis, zoals digitale chantage, spionage en diefstal van gegevens.

Lees het LinkedIn bericht