Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Een klankbord tijdens crisis

Vanzelfsprekend hoopt u dat het nooit zover komt. Maar dan is daar die interne fraudezaak. Dat schandaal waar de top van uw organisatie bij betrokken is. De dag dat maatschappelijke onrust in uw gemeente uitbreekt. Of een brand meer impact heeft dan gebruikelijk. Op dat moment kunt u extra denk- en doekracht goed gebruiken.

Crisisadvisering en -ondersteuning

Het verzamelen van mensen met de juiste expertise en achtergronden is een eerste vereiste tijdens een crisis. Mensen die gewend zijn om in niet-reguliere omstandigheden te werken en te adviseren. Die de wetmatigheden van een crisis kennen. Uw klankbord kunnen zijn. Die strategisch met u meedenken over de volgende stappen. Maar ook praktisch inzetbaar zijn. En het geheel van benodigde maatregelen kunnen overzien.

De praktijk heeft geleerd dat onze meest ervaren adviseurs in dat soort settings direct inzetbaar zijn. Vanaf het eerste uur. Vuurwerkramp Enschede, de Poldercrash, Koninginnedag 2009 en de zedenzaak Amsterdam zijn bekende, publieke voorbeelden. Veel situaties en adviestrajecten blijven echter achter onze schermen. Omdat u moet kunnen rekenen op onze uiterst vertrouwelijke ondersteuning.

Vraagstukken & oplossingen

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  • 24/7 bereikbaarheidsservice COT
  • Advisering crisisorganisatie
  • Ontwerp nafase (organisatie, plan, e.d.)
  • Opstellen feitenreconstructie
  • Uitwerken scenario's
  • Projectleiderschap