Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Goed voorbereid op alle bestuurlijke rollen bij crisis

Steeds meer colleges en nieuwe wethouders laten zich tijdens het inwerkprogramma goed informeren over de benodigde kennis en kunde en hun positie ten tijde van crises. Het COT biedt hiervoor individuele briefings aan, collegetrainingen en programma's samen met de wethoudersvereniging.

Crisistraining nieuwe colleges en wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 kennen veel colleges van B&W straks een nieuwe samenstelling. Crisismanagement is een belangrijk thema om in het inwerkprogramma aan de orde te stellen. Het raakt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de burgemeester, maar ook het takenpakket van loco's en de portefeuilles van diverse collegeleden. De voorbeelden van crisissituaties en de lastige bestuurlijke vraagstukken zijn legio. Familiedrama's, jeugdincidenten, grote branden, grootschalige ordeverstoringen, zedenzaken; situaties die een aanpak op maat vragen en een adequate reactie van colleges. Het COT biedt diverse vormen van briefing, training en masterclasses aan die allen sterk gevoed zijn door zowel onze praktijkervaring als lid van crisisteams als onze kennis uit evaluatieonderzoeken.

Introductieprogramma colleges

Duur: 4-7 uur
Specifiek voor nieuwe colleges hebben wij een introductietraining crisismanagement ontwikkeld. In deze training staan lessen uit de praktijk van colleges centraal. Met een beperkte tijdsinspanning (4-7 uur) krijgen de deelnemers basiskennis, patronen en handvatten aangereikt voor het omgaan met de dynamiek van incidenten en crisis. De focus ligt op de rol van de loco en portefeuillehouder en het college als geheel.

Download hier de uitgebreide informatie.

Individuele briefing/coaching

Duur: 2 uur
In de afgelopen jaren heeft het COT diverse nieuwe burgemeesters en wethouders een individuele, introductiebriefing crisismanagement gegeven. Deze briefing is vooral gericht op het delen van praktijkervaringen, patronen in crisis en bestuurlijke vraagstukken. Dit vormt een waardevolle aanvulling op informatiesessies vanuit de eigen afdeling OOV en de veiligheidsregio. Deze setting biedt bovendien veel gelegenheid voor individuele vragen en reflectie. Leden van de wethoudersvereniging kunnen gebruikmaken van een gereduceerd tarief.

Meer informatie: trainingen@cot.nl en wethoudersvereniging.