Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

CrisisCompetentieScan

Beter presteren door het optimaal benutten van aanwezige competenties en energie steken in het ontwikkelen van die competenties die ook echt ontwikkelbaar zijn.

CrisisCompetentieScan

De CrisisCompetentieScan van het COT helpt crisisprofessionals hun talenten te ontdekken en energie te steken in de juiste competenties, dan wel per competentie de passende ontwikkelingsactiviteit te kiezen.

Crisisteams zijn effectiever wanneer ze gebruik maken van de aanwezige competenties en talenten in het team en als ze bewust organiseren waar ze zelf in tekort kunnen schieten. Dat vraagt individuele reflectie en reflectie van het team. De CrisisCompetentieScan draagt hieraan bij door inzicht te verschaffen in de verhouding tussen persoonlijkheid en geselecteerde crisiscompetenties.

Het COT heeft in samenwerking met PiCompany een vertaling gemaakt van een succesvol en gevalideerd instrument wat reeds bij duizenden medewerkers is ingezet. De CrisisCompetentieScan combineert de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst Reflector Big Five Personality en de 360 feedback vragenlijst, Reflector 360 tot één heldere rapportage die inzicht geeft in het crisisvermogen van individuen en/of teams.

De CrisisCompetentieScan gaat altijd samen met individuele toelichting en coaching waardoor er een maximale reflectie op de eigen ontwikkeling plaatsvindt.

Toepassingen:

  • U wilt weten of individuen/teams in de basis beschikken over de juiste capaciteiten om hun rol in de crisisorganisatie goed te vervullen.
  • U wilt weten waar de capaciteiten van een team of individu nog ontwikkeld moeten worden en of dat ook mogelijk is.
  • U wilt zeker weten of u de juiste keuzes maakt in het aanbod van trainen en oefenen.
  • U wilt verdieping aanbrengen in opleiden en trainen van uw crisisfunctionarissen.
  • U wilt bijvoorbeeld weten of een competentie als “omgevingsbewustzijn” voldoende aanwezig is in het team of dat u hiervoor een aparte rol moet instellen.
  • U wilt reflectie en feedback stimuleren.