Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

COT evaluatie Koninginnedag Amsterdam 2012:
de grenzen zijn verlegd

Onlangs werd de COT evaluatie van Koninginnedag Amsterdam 2012 openbaar. De veiligheidsevaluatie met de titel 'Grenzen verlegd' is uitgevoerd in opdracht van de Lokale Vijfhoek. Het COT evalueerde ook eerdere vieringen van Koninginnedag. Onze belangrijkste aanbeveling in de evaluatie van 2011 was het maken van fundamentele keuzes over het type evenement en over de acceptabele veiligheidsrisico's. Wij concluderen dat de veiligheidsrisico's in 2012 beter beheersbaar waren.