Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Erwin Muller lid Onderzoeksraad

14 oktober 2011 - Het kabinet heeft vrijdag 14 oktober jl. prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller benoemd als lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het lidmaatschap van de Onderzoeksraad voor Veiligheid valt niet te combineren met het directeurschap van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, an Aon Company. Per 1 december 2011 treedt Erwin Muller dan ook terug als directeur van het COT, na 25 jaar intensief bij het COT betrokken te zijn geweest. Hij blijft wel als hoogleraar Veiligheid en Recht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De directie van het COT wordt per 1 december 2011 gevormd door Dora Horjus en Marco Zannoni. Meer informatie: persbericht benoeming.