Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Bart Klijnsma

Strategisch adviseur bedrijfsleven EMEA

Bart Klijnsma (1972) is Strategisch adviseur crisismanagement voor het bedrijfsleven. Hierbij richt hij zich op zowel nationale als internationale veld. Zijn expertise betreft: Resilience, waaronder Crisismanagement, BCM, cyber risico’s, reputatie management, crisiscommunicatie en terrorisme.

In zijn carrière is hij begonnen met het begeleiden van hulpdiensten op het voorbereiden op hun taak in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Later heeft hij zich verbreed tot landelijke organisaties: rijksoverheid, waterschappen, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijs instellingen. Na een grote oefening voor de gehele financiële sector is Bart zich gaan specialiseren in het bedrijfsleven.

In 20 jaar heeft Bart het vak crisismanagement volwassen zien worden. Zijn bijdrage hieraan is om in vele simulaties de kern van crisismanagement zichtbaar te maken. Hierbij gaat het om besluitvorming, communicatie, samenwerken, leiderschap en organisatiekunde. Klanten waarderen zijn opbouwende bijdrage vanwege de helderheid, toepasbaarheid en eerlijkheid.

Bart werkt sinds 1997 in het veld van crisismanagement, sinds december 2017 voor het COT. De laatste drie jaar heeft hij gewerkt als sales manager/business developer in Oost-Afrika. Hier werkte hij voor grote bedrijven aan verkoop en installatie van hoogwaardige technologie in de luchtvaart-, maritieme- en meteorologische sector.