Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Frans van der Veen

Senior trainer/adviseur

Frans van der Veen (1975) is al ruim 10 jaar werkzaam in veiligheidsland. Zijn professionele leven staat in het teken van organisaties en individuen leren hoe zij een crisis kunnen managen.

Hij zet zich er voor in dat iedere organisatie een trainings- en oefenprogramma heeft dat écht bijdraagt aan het crisisvermogen. Daarbij kijkt hij zowel naar de structuur, het gedrag als de inhoudelijke kennis van organisaties.

Frans heeft ervaring met diverse crisistypen, processen (zoals besluitvorming en informatiemanagement) en teams (GBT, ROT en CoPI, Bevolkingszorg). Hij is vooral actief voor, en op het snijvlak van overheid (veiligheidsregio's) en vitale bedrijven (o.a. financiële, logistieke en hoogrisico bedrijven). Voor het COT werkte hij bij de NCTV en veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.