Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Laurens van der Varst

Senior Onderzoeker/adviseur

Laurens (1980) is adviseur en onderzoeker bij het COT. Hij adviseert organisaties over veiligheid en crisismanagement. Zijn interesse gaat uit naar maatschappelijke veiligheidsvraagstukken waarvoor géén standaardoplossingen bestaan.

Laurens helpt organisaties beter te anticiperen op complexe veiligheidsproblemen zoals openbare ordeproblematiek en radicalisme. Die voorbereiding is volgens hem belangrijk. Het geeft mensen en organisaties vertrouwen in de aanpak en stelt hen in staat adequaat in te spelen op onvoorziene situaties.

Laurens werkt voor (semi)publieke organisaties als departementen, gemeenten, scholen en woningcorporaties. Hij evalueert, analyseert en geeft afgewogen veiligheidsadviezen. Hij zet onder meer scenariosessies in om samen met opdrachtgevers te zoeken naar passende oplossingen. Laurens is politicoloog en sinds 2007 werkzaam bij het COT.