Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Nico Kaptein

Manager Onderzoek & Advies

Nico Kaptein (1969) is verantwoordelijk voor de afdeling onderzoek en advies van het COT. Hij adviseert bestuurders en directies op het gebied van veiligheids- en crisismanagement.

Hij is gespecialiseerd in (strategisch) sturen op veiligheid, in calamiteiten- en incidentenonderzoek en in integrale crisisvoorbereiding. Nico werkt voor zowel bedrijven als (semi)publieke organisaties waarbij zijn bijzondere aandacht uitgaat naar de zorgsector. Binnen het COT is hij verantwoordelijk voor het thema cyber. Hij vindt dan ook dat informatieveiligheid een bestuurlijke zaak is.

Nico heeft ruim 20 jaar ervaring als adviseur van veiligheid gerelateerde vraagstukken. Hij werkt sinds 2012 bij het COT.