Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Uw instelling als schoolvoorbeeld

Een onderwijsinstelling wordt vaak dagelijks geconfronteerd met onveiligheid en ongewenste situaties. Vormen van (sociale) onveiligheid, zoals (verbaal) agressief gedrag, kleine criminaliteit, discriminatie en pesterijen. Een onderwijsinstelling hoort ook voorbereid te zijn op ingrijpendere situaties. Denk aan een school shooting, een TBC-besmetting, ongevallen in het buitenland of een vernietigende brand doen zich voor .Het zijn stuk voor stuk situaties die vragen om een trefzekere reactie.

Veiligheids- en crisismanagement

U wilt een prettig en veilig klimaat creëren binnen uw instelling. En voorbereid zijn op risicovolle gebeurtenissen. Deze twee zaken kunnen prima samengaan. Door preventief op te treden, door tijdige signalering van onveiligheid en heldere meldingsprocedures. En als er dan toch iets gebeurt, de organisatie op orde hebben om effectief te kunnen reageren en de situatie in goede banen te leiden.

Veiligheidsaudit als basis

Geen twee onderwijsinstellingen zijn gelijk in populatie, locatie en aard van activiteiten. Met behulp van een risicoanalyse krijgt u inzicht in fysieke en sociale veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan uw specifieke instelling. Een risicoanalyse en/of veiligheidsaudit vormen daarom een goede basis. Voor meer algemene veiligheidsrisico's én voor voorbereiding op extreme situaties. Een veiligheidsaudit levert u inzicht in de kwetsbaarheden van de instelling, gegeven de fysieke en sociale veiligheidsrisico's. U leert in welke mate huidige maatregelen afdoende zijn om de belangrijkste risico's af te dichten en welke aanvullende maatregelen nodig of wenselijk zijn.

Veiligheidsvisie onderwijs

U formuleert uw ambities bij voorkeur in een integrale veiligheidsvisie en vertaalt dat in beleid en praktische plannen en draaiboeken. Draaiboeken zijn nuttig in situaties van sociale onrust, voorvallen met leerlingen en medewerkers (in binnen- of buitenland), confrontatie met de media en tijdens de nafase van een incident (herdenking, nazorg).

Crisistrainingen

Weten wat gedaan moet worden. Vertrouwen bieden in 'het aankunnen'. Daarop is het opleiden van de cruciale medewerkers en docenten binnen de crisisorganisatie gericht. Met crisistrainingen en -oefeningen zorgt u ervoor dat uw organisatie capabel en effectief optreedt bij een incident of crisis. Wat moet gebeuren is beschreven, vastgelegd en ingetraind. Dat creëert rust, tijd en vertrouwen voor alle betrokkenen. Juist in situaties dat daar de grootste behoefte aan is.

Vraagstukken en oplossingen

In de afgelopen jaren heeft het COT diverse universiteiten, hogescholen, ROC's en andere instellingen en overheidsorganisaties in het onderwijsveld begeleid. Bij vragen over integraal veiligheidsbeleid en de aanpak van incidenten.

  • Inventarisatie & analyse veiligheidsrisico's (security & safety)
  • Sociale en fysieke veiligheidsaudit
  • Opstellen veiligheidsvisie
  • Crisisplannen- en draaiboeken
  • Incidentenanalyse
  • Crisisoefeningen, workshops en trainingen voor centrale en decentrale (lokale) crisisteams