Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Onbekende uitdagingen, proportionele maatregelen

Acties van activisten en extremisten zijn niet altijd te voorspellen. Ook is deze vaak extreme protestvorm niet te voorkomen. Wel zijn er patronen en regelmatigheden. Dit biedt aangrijpingspunten voor maatregelen voor bedrijven en gemeenten.

Activisme en extremisme

Activisme en extremisme zijn actuele vraagstukken waar diverse bedrijven en gemeenten in Nederland, vaak onverwacht, mee worden geconfronteerd. Denk aan het Limburgse Science Link-project dat in 2007 werd afgeblazen na herhaaldelijke dreigementen aan het adres van bestuurders en de projectontwikkelaar. Blokkadeacties bij detentiecentra. Of gerichte activistische campagnes richting het bedrijfsleven, zoals de KitKat-actie om het gebruik van palmolie onder de aandacht te brengen.

Bedrijven en overheden kunnen op diverse manieren te maken krijgen met activisme en extremisme. Bekende werkwijzen zijn: demonstraties, blokkades, negative campaigning, stalking, intimidatie, home-visits en brandstichting. De veiligheids- en reputatierisico's zijn afhankelijk van onder meer het risicoprofiel van het doelwit, het type actiegroep en actie waarvoor wordt gekozen. Wij helpen bij het inzichtelijk maken van de organisatorische benadering van activisme en extremisme.

Vraagstukken & oplossingen

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  • Onderzoek radicalisering
  • Trendrapportage en monitoring
  • Informatiebijeenkomsten
  • Advies publiek-private samenwerking
  • Crisisadvisering