Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Auditteam Voetbal & Veiligheid

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid voert proactieve audits en themaonderzoeken uit en evalueert incidenten die voor, tijdens en na voetbalwedstrijden hebben plaatsgevonden. Het COT ondersteunt het Auditteam Voetbal & Veiligheid, samen met Bureau Beke en Lokale Zaken.

Hoofdtaken van het Auditteam

In de audits geeft het Auditteam, dat onder leiding staat van mw. A. Jorritsma, concrete adviezen en aanbevelingen aan de over de aanpak van veiligheidsvraagstukken rondom het voetbal. Deze adviezen richten zich op de zogenoemde 'voetbal vierhoek' (gemeente, openbaar ministerie, regiopolitie en BVO) Hierbij ligt de focus op hoe de veiligheidsorganisatie en de fysieke infrastructuur zijn afgestemd op het profiel van de supporters en op het risiconiveau van de wedstrijden. Ook de samenwerking tussen de veiligheidspartners is een belangrijk aandachtspunt.

Indien zich grootschalige incidenten rondom het voetbal voordoen voert het Auditteam onderzoek uit. In 2012 onderzocht het Auditteam bijvoorbeeld de ordeverstoringen bij het Maasgebouw en rond FC Utrecht / FC Twente. Ook voert het Auditteam de komende jaren een aantal themaonderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de veiligheid rond Europese wedstrijden.

Samenstelling Auditteam

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid bestaat uit de volgende leden: Annemarie Jorritsma - voorzitter - (burgemeester van Almere),Gerard Beelen (oud brigade-generaal Koninklijke Marechaussee/voormalig-auditor KNVB), Mirjam Salet (burgemeester Spijkenisse), Han Moraal (landelijk hoofdadvocaat-generaal), Gerrie Ruijs (Directeur/commandant regionale brandweer bij Veiligheidsregio Zeeland), en Peter van Zunderd (oud-korpschef KLPD/voormalig directeur veiligheidsregio Midden-West Brabant).

Samenstelling onderzoeksteam

De onderzoeken en audits worden uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers en praktijkdeskundigen onder leiding van Marco Meesters (COT), Henk Ferwerda (Bureau Beke) of Edward van der Torre (Lokale Zaken). Het onderzoeksteam maakt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden gebruik van de expertise van een aantal praktijkdeskundigen.

Opdrachtgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie