Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Leerevaluaties hoogwater 2021 in Limburg

Onlangs verschenen er drie COT-rapporten: de leerevaluaties van het hoogwater 2021 in Limburg. Een ongekende ramp met een omvangrijke crisisoperatie. Gekeken is wat er te leren is van de inzet van de crisisorganisaties van het Waterschap Limburg, de veiligheidsregio Zuid-Limburg en de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Lees het artikel

Symposium de Crisis van Morgen 25 januari 2022

Op 25 januari organiseerde het COT ter gelegenheid van het afscheid van Marco Zannoni – ruim 23 jaar verbonden aan het COT - een symposium over de Crisis van Morgen.

Lees het artikel

Lancering platform Integrale beveiliging

In opdracht van het ministerie van BZK leverde het COT afgelopen de afgelopen 1,5 jaar een bijdrage aan een weerbare overheid. Samen met 10 pilot­gemeenten werkte het COT aan een aanpak voor integrale beveiliging bij gemeenten.

Lees het artikel

Cyberaanval UvA/HvA februari 2021

In februari werden de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam getroffen door een serieuze cyberaanval. De instellingen slaagden erin de aanval af te slaan en konden op 10 maart het sein 'brand meester' geven. In opdracht van beide instellingen heeft het COT de respons op de cyberaanval geëvalueerd.

Lees het artikel

Reflectie Coronacrisis: 2de sessie nafase 28 april 2021

Het COT organiseert een tweede digitale reflectiesessie over de nafase coronacrisis voor gemeenten en veiligheidsregio’s op 28 april 2021.

Marco Zannoni op LinkedIn

Tips nafase en herstel coronacrisis

Steeds meer gemeenten en veiligheidsregio’s gaan zich actief voorbereiden op de nafase van de Coronacrisis. In dit document staan tips en vindplaatsen van informatie gericht op Veerkracht en Herstel.

Lees het rapport

Een machteloos gevoel; leerevaluatie ongeregeldheden Den Bosch 25 januari 2021

In opdracht van de burgemeester en de partners in de driehoek hebben wij een leerevaluatie uitgevoerd van de ongeregeldheden in Den Bosch op 25 januari 2021. De gebeurtenissen hadden een grote impact op de stad. In de rapportage lichten wij toe wat er is gebeurd; wat de driehoek heeft gedaan; en welke leerpunten wij zien.

Lees het rapport

Ongekende ongeregeldheden gemeente Eindhoven 24 januari 2021

Het COT evalueerde in opdracht van de burgemeester van Eindhoven het optreden van de driehoek rondom de ongeregeldheden van 24 januari 2021. De beelden van deze ongeregeldheden en de woorden van de burgemeester werden (inter)nationaal nieuws.

Lees het rapport

Bestuurlijke handelingsperspectieven IFV/COT

Het COT heeft samen met het IFV uitdagingen, dilemma’s en handelingsperspectieven voor burgemeesters verkend. Dit biedt ondersteuning en richting bij het maken van keuzes en het voeren van beleid voor de komende maanden vanuit het perspectief van burgemeesters.

Lees het rapport

De regionale crisisorganisatie en corona

Het COT heeft de ervaringen en leerpunten uit evaluaties en reflecties van de regionale crisisorganisatie verzameld in een beknopte decision paper. Iedere veiligheidsregio en ook gemeente kan deze punten benutten als input voor de eigen reflectie op het afgelopen jaar.

Lees het artikel op Aon.nl en vraag het position paper aan.

Ervaringen van burgemeesters in eerste jaar coronacrisis

IFV heeft samen met het COT in januari 2021 een enquête uitgezet onder burgemeesters om terug te blikken op het voorbije jaar en te reflecteren op de toekomst. Ruim 34% van alle burgemeesters heeft meegewerkt. Zij zijn ondervraagd over hun rol als burgemeester in coronatijd, de belangrijkste lessen uit corona tijd en de grootste uitdagingen voor de komende periode.

Lees het artikel op IFV.nl

COT en VNG lanceren adviesnotitie coronacrisis

De VNG en het COT hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie en keuzes rond de Corona-aanpak.

Lees het artikel

Cyberoefenpakket voor gemeenten

Het COT heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een cyber­oefen­pakket voor gemeenten ontwikkeld.
Het cyberoefenpakket is een complete set waarmee een crisisteam zelfstandig kan oefenen. Er zijn 3 modules beschikbaar.

Dit pakket is gratis beschikbaar via de website van de VNG Academie.

Handleiding BCM en Crisis­management voor internal audit

AGRC/COT heeft - in opdracht van NBA-leden­groep intern- en overheidsaccountants - een handleiding voor internal auditors ontwikkeld. Deze handleiding gaat over het toetsen van en adviseren over business continuity management (BCM) en crisismanagement.

Lees het artikel

Twitter has removed support for IE11

Please use Chrome or Firefox as your browser in order to view the Tweets properly.