Webinar Continuïteitsmanagement voor gemeenten 20 april 2023

Kan de kritische dienstverlening van uw gemeente altijd doorgaan? Ook tijdens onvoorziene omstandigheden zoals een cyber­aanval, stroom­uitval of structureel personeels­tekort? Met continuïteitsmanagement voor gemeenten zorgt u dat u zo goed mogelijk bent voorbereid op mogelijke calamiteiten.
Wilt u weten hoe? Meld u nu aan voor het webinar ‘Continuïteitsmanagement voor gemeenten: uitdagingen en oplossingen’ op 20 april.

Voor meer informatie en aanmelding

Interview 10 jaar calamiteiten­onderzoek in de zorg

Evelien Verberne, onderzoeker bij het COT was de afgelopen 10 jaar betrokken bij meer dan 100 calamiteitenonderzoeken. Een mooi moment om haar een paar vragen te stellen.

Lees het interview

Digitaal gestrand. Evaluatie afhandeling IT-storing 3 april 2022

In de ochtend van 3 april 2022 ontstaat een storing in cruciale IT-systemen waardoor bijsturing niet meer mogelijk is. Het treinverkeer is deze dag stilgelegd en die bewuste zondag niet meer opgestart. Het COT evalueerde in opdracht van NS en keek wat NS kan leren van de opschaling, communicatie, beeld- en besluitvorming en afhandeling van de technische storing.

Lees het artikel

Leerevaluatie Jaarwisseling 2021-2022 Noardeast-Fryslân

De jaarwisseling in gemeente Noardeast-Fryslân 2021-2022 liep in vijf dorpen uit op ongeregeldheden waarbij de ME ingezet werd om de orde te herstellen. In opdracht van de driehoek voerde het COT een leerevaluatie uit naar de gebeurtenissen. In het rapport doen we aanbevelingen met als doel een veilig verloop van de jaarwisseling voor hulpdiensten en inwoners.

Lees het rapport / het artikel

Leerevaluaties hoogwater 2021 in Limburg

Onlangs verschenen er drie COT-rapporten: de leerevaluaties van het hoogwater 2021 in Limburg. Een ongekende ramp met een omvangrijke crisisoperatie. Gekeken is wat er te leren is van de inzet van de crisisorganisaties van het Waterschap Limburg, de veiligheidsregio Zuid-Limburg en de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Lees het artikel

Lancering platform Integrale beveiliging

In opdracht van het ministerie van BZK leverde het COT afgelopen de afgelopen 1,5 jaar een bijdrage aan een weerbare overheid. Samen met 10 pilot­gemeenten werkte het COT aan een aanpak voor integrale beveiliging bij gemeenten.

Lees het artikel

Bestuurlijke handelings­perspectieven IFV/COT

Het COT heeft samen met het IFV uitdagingen, dilemma’s en handelingsperspectieven voor burgemeesters verkend. Dit biedt ondersteuning en richting bij het maken van keuzes en het voeren van beleid voor de komende maanden vanuit het perspectief van burgemeesters.

Lees het rapport

Cyberoefenpakket voor gemeenten

Het COT heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een cyber­oefen­pakket voor gemeenten ontwikkeld.
Het cyberoefenpakket is een complete set waarmee een crisisteam zelfstandig kan oefenen. Er zijn 3 modules beschikbaar.

Dit pakket is gratis beschikbaar via de website van de VNG Academie.