Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

COT en VNG lanceren adviesnotitie coronacrisis

De VNG en het COT hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie en keuzes rond de Corona-aanpak.

Lees het artikel

Cyberoefenpakket voor gemeenten

Het COT heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een cyberoefenpakket voor gemeenten ontwikkeld. Dit pakket is gratis beschikbaar via de website van de VNG Academie.

Het cyberoefenpakket is een complete set waarmee een crisisteam zelfstandig kan oefenen. Er zijn 3 modules beschikbaar.

Leerevaluatie schietincident Utrecht 18 maart 2019

In opdracht van de burgemeester van Utrecht, politie, Openbaar Ministerie en de Veilig­heids­regio Utrecht voerde het COT een evaluatie uit gericht op de lessen die de crisis­organisatie kan leren van het schiet­incidentop 18 maart 2019 in Utrecht.

Lees het rapport

Handleiding BCM en Crisis­management voor internal audit

AGRC/COT heeft - in opdracht van NBA-leden­groep intern- en overheidsaccountants - een handleiding voor internal auditors ontwikkeld. Deze handleiding gaat over het toetsen van en adviseren over business continuity management (BCM) en crisismanagement.

Lees het artikel

Evaluatie ongeregeldheden Ajax-Juventus

In opdracht van de driehoek van Amsterdam evalueerde het COT de ongeregeldheden rond Ajax-Juventus. De gebeurtenissen zijn zo goed mogelijk gereconstrueerd.

Lees het rapport en de reactie van de driehoek.

Cyberdreigingsbeeld 2018

Het COT stelde samen SURFnet het Cyber­dreigings­beeld 2018 op voor bestuurders, security en privacy officers van onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Lees meer op SURFnet

De Crisis Game

De Crisis Game is een online game waarin u in de huid van de crisismanager kruipt. U doorloopt een aantal complexe vraagstukken op basis van scenario-informatie.

Lees het artikel

Twitter has removed support for IE11

Please use Chrome or Firefox as your browser in order to view the Tweets properly.