Interview 10 jaar calamiteiten­onderzoek in de zorg

Evelien Verberne, onderzoeker bij het COT was de afgelopen 10 jaar betrokken bij meer dan 100 calamiteitenonderzoeken. Een mooi moment om haar een paar vragen te stellen.

Lees het interview

Digitaal gestrand. Evaluatie afhandeling IT-storing 3 april 2022

In de ochtend van 3 april 2022 ontstaat een storing in cruciale IT-systemen waardoor bijsturing niet meer mogelijk is. Het treinverkeer is deze dag stilgelegd en die bewuste zondag niet meer opgestart. De dynamiek, onder andere in de media, heeft impact op alle direct of indirect bij het omgaan met de verstoring betrokken personen, zowel intern binnen NS en ProRail als extern. Het gevoel dat overheerst is dat hoe ongewenst de situatie ‘geen treinverkeer’ ook was, het besluit om het treinverkeer stil te leggen onvermijdelijk was. Het COT evalueerde in opdracht van NS en keek wat NS kan leren van de opschaling, communicatie, beeld- en besluitvorming en afhandeling van de technische storing.

Lees het artikel

Leerevaluatie Jaarwisseling 2021-2022 Noardeast-Fryslân

De jaarwisseling in gemeente Noardeast-Fryslân 2021-2022 liep in vijf dorpen uit op ongeregeldheden waarbij de ME ingezet werd om de orde te herstellen. In opdracht van de driehoek voerde het COT een leerevaluatie uit naar de gebeurtenissen. In het rapport doen we aanbevelingen met als doel een veilig verloop van de jaarwisseling voor hulpdiensten en inwoners.

Lees het rapport / het artikel

Leerevaluatie 'Datalek sept. 2021' Hogeschool Arnhem Nijmegen

In september werd de HAN University of Applied Sciences getroffen door een datalek. In opdracht van de HAN heeft het COT de evaluatie uitgevoerd naar de crisisorganisatie. In de respons op deze crisis heeft de crisisorganisatie van de HAN veel zaken goed opgepakt. Wij zien op enkele punten mogelijkheden om de respons te versterken met het oog op toekomstige crises. We hebben deze punten onderverdeeld in succesfactoren die hebben bijgedragen en aandachtspunten.

Lees het artikel

Leerevaluaties hoogwater 2021 in Limburg

Onlangs verschenen er drie COT-rapporten: de leerevaluaties van het hoogwater 2021 in Limburg. Een ongekende ramp met een omvangrijke crisisoperatie. Gekeken is wat er te leren is van de inzet van de crisisorganisaties van het Waterschap Limburg, de veiligheidsregio Zuid-Limburg en de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Lees het artikel

Symposium de Crisis van Morgen 25 januari 2022

Op 25 januari organiseerde het COT ter gelegenheid van het afscheid van Marco Zannoni – ruim 23 jaar verbonden aan het COT - een symposium over de Crisis van Morgen.

Lees het artikel

Lancering platform Integrale beveiliging

In opdracht van het ministerie van BZK leverde het COT afgelopen de afgelopen 1,5 jaar een bijdrage aan een weerbare overheid. Samen met 10 pilot­gemeenten werkte het COT aan een aanpak voor integrale beveiliging bij gemeenten.

Lees het artikel

Cyberaanval UvA/HvA februari 2021

In februari werden de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam getroffen door een serieuze cyberaanval. De instellingen slaagden erin de aanval af te slaan en konden op 10 maart het sein 'brand meester' geven. In opdracht van beide instellingen heeft het COT de respons op de cyberaanval geëvalueerd.

Lees het artikel

Bestuurlijke handelings­perspectieven IFV/COT

Het COT heeft samen met het IFV uitdagingen, dilemma’s en handelingsperspectieven voor burgemeesters verkend. Dit biedt ondersteuning en richting bij het maken van keuzes en het voeren van beleid voor de komende maanden vanuit het perspectief van burgemeesters.

Lees het rapport

COT en VNG lanceren adviesnotitie coronacrisis

De VNG en het COT hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie en keuzes rond de Corona-aanpak.

Lees het artikel

Cyberoefenpakket voor gemeenten

Het COT heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een cyber­oefen­pakket voor gemeenten ontwikkeld.
Het cyberoefenpakket is een complete set waarmee een crisisteam zelfstandig kan oefenen. Er zijn 3 modules beschikbaar.

Dit pakket is gratis beschikbaar via de website van de VNG Academie.

Handleiding BCM en Crisis­management voor internal audit

AGRC/COT heeft - in opdracht van NBA-leden­groep intern- en overheidsaccountants - een handleiding voor internal auditors ontwikkeld. Deze handleiding gaat over het toetsen van en adviseren over business continuity management (BCM) en crisismanagement.

Lees het artikel