Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Ervaringen van burgemeesters in eerste jaar coronacrisis

IFV heeft samen met het COT in januari 2021 een enquête uitgezet onder burgemeesters om terug te blikken op het voorbije jaar en te reflecteren op de toekomst. Ruim 34% van alle burgemeesters heeft meegewerkt. Zij zijn ondervraagd over hun rol als burgemeester in coronatijd, de belangrijkste lessen uit corona tijd en de grootste uitdagingen voor de komende periode.

Lees het bericht op ifv.nl

Reflectie Coronacrisis: sessie nafase 2 maart 2021

Het COT organiseert een digitale reflectiesessie over de nafase coronacrisis voor gemeenten en veiligheidsregio’s op 2 maart 2021.

Marco Zannoni on LinkedIn
#coronavirus #nafase #veiligheidsregio

COT en VNG lanceren adviesnotitie coronacrisis

De VNG en het COT hebben de Adviesnotitie coronacrisis opgesteld. Doel van de handreiking is om het lokaal bestuur te informeren over de ontwikkelingen en veranderende verantwoordelijkheden en input te bieden voor de regionale reflectie en keuzes rond de Corona-aanpak.

Lees het artikel

Cyberoefenpakket voor gemeenten

Het COT heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een cyber­oefen­pakket voor gemeenten ontwikkeld.
Het cyberoefenpakket is een complete set waarmee een crisisteam zelfstandig kan oefenen. Er zijn 3 modules beschikbaar.

Dit pakket is gratis beschikbaar via de website van de VNG Academie.

Leerevaluatie schietincident Utrecht 18 maart 2019

In opdracht van de burgemeester van Utrecht, politie, Openbaar Ministerie en de Veilig­heids­regio Utrecht voerde het COT een evaluatie uit gericht op de lessen die de crisis­organisatie kan leren van het schiet­incident op 18 maart 2019 in Utrecht.

Lees het rapport

Handleiding BCM en Crisis­management voor internal audit

AGRC/COT heeft - in opdracht van NBA-leden­groep intern- en overheidsaccountants - een handleiding voor internal auditors ontwikkeld. Deze handleiding gaat over het toetsen van en adviseren over business continuity management (BCM) en crisismanagement.

Lees het artikel

Evaluatie ongeregeldheden Ajax-Juventus

In opdracht van de driehoek van Amsterdam evalueerde het COT de ongeregeldheden rond Ajax-Juventus. De gebeurtenissen zijn zo goed mogelijk gereconstrueerd.

Lees het rapport en de reactie van de driehoek.

Cyberdreigingsbeeld 2018

Het COT stelde samen SURFnet het Cyber­dreigings­beeld 2018 op voor bestuurders, security en privacy officers van onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Lees meer op SURFnet

De Crisis Game

De Crisis Game is een online game waarin u in de huid van de crisismanager kruipt. U doorloopt een aantal complexe vraagstukken op basis van scenario-informatie.

Lees het artikel

Twitter has removed support for IE11

Please use Chrome or Firefox as your browser in order to view the Tweets properly.