Dat kan ons niet gebeuren...

Geen enkele organisatie is incidentvrij. Er kan namelijk altijd iets misgaan. Soms met verstrekkende gevolgen voor personen, het voortbestaan, de financiële situatie of de benodigde capaciteit.

"Better safe than sorry"

Crisismanagement

Hoewel crises qua karakter sterk kunnen variëren, zijn er basisregels en wetmatigheden die u zeker moet kennen. Het vertrouwen in organisaties en bestuurders kan door een crisis namelijk zwaar onder druk komen te staan. Vaak ligt het vergrootglas op de organisatie waardoor zelfs dagelijkse werkzaamheden niet volgens hun normale routine kunnen worden uitgevoerd. De ruimte die een organisatie krijgt - de 'license to operate' - neemt snel af. Onzekerheid, tijdgebrek en de noodzaak tot het nemen van beslissingen kenmerken de situatie. En er moet vaak worden samengewerkt met veel (en nieuwe) partijen.

Wegnemen bron, gevolgen verminderen

Crisismanagement is een aanpak, een manier van werken, die tot doel heeft om de bron van het probleem aan te pakken en de schadelijke gevolgen te beperken. Na de ergste crisis begint het herstel. Het beschadigde vertrouwen - bij verschillende doelgroepen - moet worden terugverdiend. Hoewel er vaak wordt gesproken over herstel van de normale situatie spreken wij bij voorkeur over het nieuwe normaal. Omdat procedures, werkwijzen, maar ook culturen niet meer worden en vaak ook niet kunnen worden wat ze voorheen waren.

Crisistypes

Er zijn vele typen crisis. Vanzelfsprekend de klassieke rampen (brand, overstroming, grote ongevallen) en in het bedrijfsleven de business continuity gerelateerde verstoringen (ICT-storing, productiefout, e.d.). Wij laten onze inzichten in crisismanagement bij voorkeur los op een breder palet. Denk aan een reputatiecrisis, fouten in primaire processen, maatschappelijke issues, fraude en integriteitzaken. Risico's die veelal vooraf kunnen worden geïdentificeerd en waar een organisatie zich op diverse manieren op kan voorbereiden.

Vraagstukken en oplossingen

Het COT is een van de grondleggers van crisismanagement binnen Nederland. Wij ondersteunen organisaties voor, tijdens en na crisis met adviezen, onderzoek, training & oefening.