Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

U zoekt de beste stuurlui aan wal

De tijd en ruimte voor uitgebreide rapportages, analyses en plannen ontbreekt vaak. De vraag om kundig advies komt daar regelmatig voor in de plaats.

Acute crisisadvisering

Onze adviezen op het terrein van veiligheid, risico's en crisis kunnen vele vormen aannemen. Een second opinion op uw plannen. Frequente advisering van uw directeur veiligheid. Het inrichten van een meerjaren oefen- of beleidsplan. Damage control bij een dreigende crisis. Klankbord voor uw experts. Wij baseren onze advisering op vele jaren praktijkervaring. En versterkt door praktisch en wetenschappelijk onderzoek.

Vraagstukken & oplossingen

Voor uw strategische vraagstukken kiezen wij bij voorkeur een integrale benadering waarbij zowel preventieve maatregelen onder de loep liggen - mitigatie van risico's - als uw organisatie ten tijde van een crisis en wat u daarna te doen staat. Ons vertrekpunt is altijd om te adviseren binnen de mogelijkheden en ambities van uw organisatie.

Voorbeelden van opdrachten die wij eerder hebben uitgevoerd zijn:

  • Risicoanalyses
  • Scenarioplanning
  • Ontwerp & implementatie van veiligheidsbeleid
  • Inrichting/herziening crisismanagementorganisatie
  • Advisering ten tijde van crisis