Crisiscommunicatie

Communicatie is een van de belangrijkste instrumenten om de impact van een crisis te beperken. Iedere crisis is het begin van het verlies van vertrouwen. Van medewerkers, klanten, aandeelhouders, toezichthouders, media en anderen.

De communicatieprofessional kan de reputatie van uw organisatie niet mooier maken dan het is, maar wel beter. Dat begint met open en betrouwbaar zijn. Op ieder moment. In crisistijd komt daar nog iets bij; goed samenspel met de rest van de crisisorganisatie. Communicatie is een belangrijk onderdeel van een integrale aanpak om de gestelde doelen te realiseren.

Effectieve crisiscommunicatie beperkt zich niet tot het formuleren een kernboodschap, maar kan het verschil maken in de zorg voor slachtoffers en andere betrokkenen. Crisiscommunicatie brengt dat wat leeft in de ‘buitenwereld’ binnen en zorgt ervoor dat de getroffen maatregelen passen bij de verwachtingen van de omgeving.

De praktijk wijst uit dat snel handelen essentieel is bij een crisissituatie. Dat lukt alleen als het crisisteam weet wat het van de communicatieprofessional mag verwachten. En als de benodigde ondersteuning (van een communicatieteam) direct begrijpt wat de toon moet zijn in interne- en externe communicatiemiddelen.

Het COT stelt communicatieprofessionals in staat om vanuit een stevig fundament flexibel te reageren tijdens een crisissituatie. Dat doen we onder andere met de volgende diensten:

Voor bestuurders en strategisch communicatieadviseurs
  • Masterclass ‘behoud van reputatie tijdens crises’
  • Roltraining ‘communicatieadvies tijdens crises’
Voor afdelingen communicatie/crisiscommunicatieteams
  • Teamtraining ‘organisatie van de crisiscommunicatie’
  • Oefening crisiscommunicatieteam