Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Crisisoefeningen

Een van de belangrijkste voorbereidingen op crisissituaties is een crisisoefening. Een crisisoefening zet u op voorsprong en helpt u om te versnellen als zich een echte crisissituatie voordoet.

Hoe bereid je je voor en word je bekwaam in situaties die zich bijna nooit voordoen? Sommige organisaties kiezen ervoor om dat over te laten aan gezond verstand en veerkracht op het moment dat er iets gebeurt. Meer en meer organisaties weten dat je alleen op voorsprong kunt komen door gericht te trainen en te oefenen.

Oefenvarianten

Er zijn veel verschillende oefenvarianten mogelijk. Die variëren in opzet, complexiteit en aantal deelnemende teams of organisaties. De oefenvorm hangt mede af van het ontwikkelingsniveau van het team en de doelen die u de organisatie stelt. Wilt u verdiepen op de inhoud van een specifiek scenario? Dan is wellicht een  tabletop-oefening de beste variant. Wilt u juist de processen onder druk zetten en kijken hoe iedereen presteert onder druk? Dan zal een interactieve simulatie het beste passen.

Realistische scenario’s

Wij gebruiken in oefeningen realistische en herkenbare scenario’s die uw organisatie écht kunnen treffen. De uitkomsten van een oefening zijn daardoor direct bruikbaar, bijvoorbeeld voor het aanscherpen van plannen en werkwijzen. Met alle oefenvarianten die u op deze website aantreft is ervaring opgedaan in zowel profit als non-profit organisaties. Het COT ontwikkelt scenario’s volgens de ‘all hazard methode’: dus voor álle situaties die zorgen voor maatschappelijke ontwrichting, of de strategische doelen, reputatie en het voortbestaan van organisaties op de proef stellen. Denk aan fraude, cyber, brand, terrorisme, overstromingen, ICT- en stroomuitval en meer.

Oefenrendement

In gesprek met u kijken wij graag welke oefenvariant het beste bij uw vraag en uw organisatie past en hoe u een optimaal oefenrendement kunt behalen. Het is ook mogelijk om onze oefenleiders, scenario-ontwerpers, observatoren en evaluatoren in te zetten bij (systeem)oefeningen die door u zelf worden georganiseerd.