Oefenen onder druk

Een crisis komt altijd onverwacht maar u kunt zorgen dat u snel op voorsprong komt. Met een interactieve crisissimulatie dompelt u uw organisatie even onder in een echte crisis en voelt u de druk en spanning van een echte crisis.

De crisissimulatie is een bekende vorm van oefenen die het COT al vele jaren aanbiedt. In een interactieve simulatie beleven teams en deelnemers daadwerkelijk een crisissituatie met voortdurend rinkelende telefoons, steeds weer nieuwe informatie en lastige vragen van media en betrokkenen. U ervaart de bijzondere dynamiek van een crisissituatie in een gecontroleerde omgeving zodat u optimaal kunt leren en oefenen.

Oefenontwerp

U oefent zoveel mogelijk met eigen middelen en in uw eigen ‘normale’ omstandigheden met een scenario dat zich deels ontwikkelt in reactie op uw inzet en besluiten. Een crisissimulatie is bovendien altijd gericht op oefenen onder druk. Maar daarbinnen zijn allerlei variaties op oefendoelen mogelijk. Zoals: het opleveren van een goed situatierapport, het formuleren van strategische adviezen, of het testen van specifieke procedures, werkwijzen en faciliteiten. Wij kijken in het oefenontwerp ook naar het aantal teams, het soort teams (intern of externe partners) en naar het ervaringsniveau van deelnemers.

Scenario en oefenstaf op maat

We ontwikkelen voor u een scenario op maat op basis van oefendoelen, verhaallijnen en kerndilemma’s. Door de inzet van een oefenstaf (die alle betrokken partijen naspeelt) wordt de dynamiek van de crisis zo realistisch mogelijk nagebootst. In de oefenstaf nemen collega’s uit uw eigen organisatie plaats maar kunnen ook cruciale externe partijen uitgenodigd worden. Vaak wordt de oefenstaf al betrokken bij het scenario-ontwerp.

Oefenleiding, evaluatoren en vervolgadvies

Het COT ontwerpt gezamenlijk met u de oefening, zorgt voor de oefenleiding en voor ervaren evaluatoren. De evaluatoren zijn in staat u tijdens de oefening te begeleiden, korte tips and tricks te verzorgen én zullen de oefening met u evalueren. Het COT zorgt daarbij voor een rapportage met aanbevelingen en vervolgacties waar u mee verder kunt. Een interactieve oefening biedt een meetmoment én een trainingsmoment. Wij geven er de voorkeur aan om te oefenen met uitdagende nieuwe dilemma’s en vaardigheden en geven daarom vooraf vaak een korte herhaling van de basisbeginselen. Dat kan in een korte briefing of via e-learning zodat de oefening maximaal benut kan worden.

Het COT ontwerpt en begeleidt met veel succes jaarlijks meer dan 100 interactieve simulaties voor teams op strategisch en tactisch niveau óf voor de hele interne en externe keten (systeemoefeningen). Een interactieve simulatie vraagt een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. De duur van een crisissimulatie is meestal 3 à 6 uur, maar kan ook meerdaags zijn of verspreid over de dag.