Geen GRIP, wél crisis

Heftige gebeurtenissen met grote lokale impact, maar zonder dat er sprake hoeft te zijn van de gebruikelijke, opgeschaalde crisisbeheersing (GRIP). Hoe ga je om met zogenoemde ‘mini-crises’?

Mini Crisis

Een terugkerende zedendelinquent, een familiedrama, een verward persoon, een brand waar mogelijk asbest is vrijgekomen, een noodlottig verkeersongeval waar kinderen bij betrokken zijn of toenemende zorgen over incidenten rond motorbendes. Heftige gebeurtenissen met grote lokale impact die noodzaken tot gecoördineerde inzet van hulpverlening, zorgspecialisten en/of justitieel onderzoek.

Deze situaties worden vaak aangeduid als ‘mini-crisis’. Niet omdat ze minder impactvol zijn, in tegensteling, maar omdat niet de hele crisisorganisatie hoeft te worden opgeschaald. Wel is afstemming nodig op operationeel én bestuurlijk niveau. Het hangt van de situatie af wat er precies nodig is qua leiding & coördinatie en qua bijpassende structuur. Soms volstaat  afstemming in de lokale driehoek, of zien we een GRIP 1 situatie met gerichte bestuurlijke afstemming. Of juist een calamiteitenteam onder leiding van de wethouder jeugd. 

Werkwijze en opbrengst

Het COT verzorgt trainingen voor de lokale driehoek en voor colleges B&W waarin de genoemde mini-crises centraal staan. In de trainingen verkennen wij met de deelnemers meerdere ingrijpende incidenten voor de lokale samenleving. Centraal staat de diagnose van deze incidenten: wat is er aan de hand en wat is de best passende aanpak? Naast de thema’s leiding en coördinatie en communicatie, bespreken we ook de inhoudelijke aandachtspunten voor elk van de incidenten.  De deelnemers krijgen zo gericht handvatten om iedere situatie te kunnen analyseren en gericht keuzes te maken over de aanpak.

Deze sessies kunnen 2-4 uur duren.