Wel urgentie, geen hectiek

Een tabletop biedt de mogelijkheid om in relatieve rust te oefenen met uw team, uw crisisplannen en de onderlinge afstemming.

Een tabletop oefening geeft u de kans om heel gericht en in relatieve rust een aantal aspecten van crisismanagement te doorlopen. We kiezen een scenario waarin u zich kunt herkennen en dat aansluit bij de werkelijkheid van uw organisatie. Afhankelijk van uw behoefte lichten we specifieke onderdelen eruit, zoals besluitvorming, opschaling, de samenwerking in het team of in de keten of de inhoudelijke respons.

Werkwijze

In de tabletop krijgen alle deelnemers dezelfde startinformatie en daarnaast specifieke rolinformatie. Het team ontvangt (media)berichten via een scherm, via tablets en op papier. Het crisisteam richt zicht op het delen van relevante informatie, op het verkrijgen van overzicht, op het nemen van besluiten en het nemen van adequate (communicatie)maatregelen.

Maatwerk voor uw organisatie

De tabletop leent zich goed voor organisaties die al ervaring hebben met de hectiek van een crisis. Daarnaast is het ook een prima alternatief voor organisaties voor wie een interactieve oefening (nog) een brug te ver is. Juist omdat we kunnen spelen met de input en kunnen toespitsen op onderdelen van het proces, biedt een tabletop een oefening die gelijk een training is. Het COT coacht en traint u tijdens de oefening met veel betrokkenheid en kennis van het scenario. Samen met u bepalen we de oefendoelen en zorgen we voor een leerzame ervaring die beklijft. In overleg met u evalueren we uw optreden en adviseren we over vervolgacties.

Een tabletop kan voor één team in 3-4 uur gegeven worden.