Een crisisscenario van voor tot achter leren kennen

Met een walkthrough ontdekt u stap voor stap of u echt voorbereid bent op dat ene scenario of crisistype waar uw organisatie gevoelig voor is. 

Een walkthrough biedt u de mogelijkheid om u echt te verdiepen in een specifiek scenario of crisistype. Van langdurige stroomuitval en een cybercrisis tot een fysiek incident met slachtoffers. Voorbeelden van specifieke crisistypen of situaties waarin u wilt weten wat er door wie georganiseerd is, wie wanneer wat doet en wat u zelf voor maatregelen kunt nemen. De walkthrough is geschikt voor teams en voor de afstemming van de samenwerking met ketenpartners.

Werkwijze

U doorloopt onder begeleiding van een ervaren trainer/adviseur aan de hand van een realistisch scenario alle stappen in het proces; van detectie en opschaling, de respons tot de nafase en uiteindelijk de closure van de situatie. Wie doet wat en wanneer? Waar zitten de hiaten? Welke verwachtingen heeft u ten opzichte van elkaar? Een walkthrough duurt voor één team of een keten ongeveer 2 tot 4 uur.

Het beste resultaat

Een goede walkthrough is intensief en vraagt betrokkenheid en aanwezigheid van álle medewerkers en teams die een rol spelen. Wij onderzoeken samen met u de knelpunten en toetsen de afspraken. We werken met u aan gerichte actielijsten (werkwijzers) of vertalen de walkthrough naar een scenariokaart als bijlage in uw crisisplan waardoor u niet alleen scenariokennis opdoet, maar die u ook meteen verzilverd ziet.