Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Een crisis kun je niet plannen, je organisatie wel

'Dit kan hier niet gebeuren.' We horen het vaak. En toch kan iedere organisatie met een crisis geconfronteerd worden én zich daarop voorbereiden. Een op maat geschreven crisisplan helpt de organisatie om snel én op de juiste manier te reageren.

Risico's en crisis

Iedere crisis start bij het feit dat uw organisatie specifieke risico's loopt. Uw primaire proces draait om veiligheid. Uw productieproces is kwetsbaar. U heeft een zorgplicht naar kwetsbare groepen. Of uw corporate merk vertegenwoordigt grote waarde. Daarom start de voorbereiding op crisissituaties idealiter bij een risicoanalyse en het in kaart brengen van risico's die uw organisatie het meest 'uit balans' kunnen brengen. Dat kan gaan over fysieke en sociale veiligheid, security, business continuity, reputatieverlies en andere risico's.

Crisisorganisatie

De tweede stap is het vormgeven van een crisisaanpak. Loopt uw organisatie weinig risico en kent uw organisatie veel veerkracht en flexibiliteit, dan kunt u waarschijnlijk volstaan met een paar extra maatregelen en afspraken. Maar voor veel organisaties ligt dat anders. Ook vanwege wettelijke bepalingen, compliance of eigen ambities. Zij moeten terdege nadenken over de wijze waarop ze zich willen en moeten organiseren in crisistijd. Wat dit betekent voor verantwoordelijkheden, mandaten en rollen die mensen moeten vervullen. En voor samenwerking met externe partijen. Ook wel de crisismanagementorganisatie genoemd: een separate organisatie en wijze van werken die u in staat stelt om snel te handelen, te besluiten en informatie te verzamelen.

Papier en praktijk

In crisisplannen geeft u aan wat uw ambities zijn, de risico's en scenario's die u voorziet, hoe de crisisorganisatie eruitziet en welke randvoorwaarden er zijn (training, oefening, benodigde capaciteit e.a.). Maar de lastigste stap blijkt vaak om plannen in te voeren en levend te houden. Papier is geduldig, maar de crisispraktijk een stuk minder. Belangrijk is dat uw plannen aansluiten bij de reguliere praktijk. En dat u in staat bent om de plannen te vertalen naar de gebruiker die in crisistijd snel moet kunnen zien wat hem of haar te doen staat. Dat zijn vraagstukken waar wij u verder mee kunnen helpen.

Vraagstukken & oplossingen

Met de volgende opdrachten kunt u zonder meer bij ons terecht:

  • Coördinatie en opstellen crisisplan
  • Second opinion bestaande plannen
  • Draaiboeken
  • Deelplannen (BHV, crisiscommunicatie e.d.)
  • Scenario uitwerking
  • Audit van crisisplannen
  • Implementatietrajecten (incl. communicatieaanpak)