Crisistrainingen

Door gerichte trainings- en opleidingsprogramma's dragen we bij aan een optimale prestatie op momenten die er toe doen.

Het managen van een crisis is te leren

Crisissituaties zijn momenten die er toe doen en juist dan willen we het goede doen.. Een crisissituatie wordt doorgaans juist gekenmerkt door het onbekende en onvoorspelbare en het feit dat je niet alles goed kunt doen. Onze trainingen voor bedrijfsleven, zorg, onderwijs en overheid bieden crisisteams en -functionarissen de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die een goede respons op crisis mogelijk maken.

Uw praktijk als basis

Praktijksituaties van deelnemers en van andere organsities vormen het start- en eindpunt van de leerstof tijdens een training. De didactische methodes en technieken die wij aanbieden, sluiten aan op het ervaringsniveau, de leerbehoeften en specifieke (team)kenmerken van de deelnemers. Door intakes, gebruik van uw eigen terminologie en het toepassen van ervaringen en vragen van deelnemers versterken we dit effect. In onze trainingen besteden we aandacht aan het vergroten van inzicht (kennis), het versterken van vaardigheden (kunde) én het benutten van persoonlijke eigenschappen (karakter).

Trainingsaanbod op aanvraag

Wij hebben trainingen beschikbaar voor zowel teams als specifieke functionarissen. Bij interesse bepalen we samen met u welk programma het beste bij uw organisatie past. We bieden geen open inschrijving. Voorbeelden van trainingsprogramma's zijn:

 • Teamtrainingen (versterken samenwerken)
 • Roltrainingen (Bekend raken met rol, taak en verantwoordelijkheid)
 • (Proces)Vaardigheidstrainingen:
  • Crisisdiagnose
  • Leiderschap
  • Briefingsvaardigheden
  • Adviesvaardigheden
  • (Technisch) Voorzitterschap
  • Besluitvorming
  • Loggen en plotten
  • Scenariodenken
 • Maatwerkprogramma's