Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Het managen van een crisis is te leren

Wij zijn niet van de school dat alles valt te leren. Maar wel dat veel valt te verbeteren. Door gerichte trainings- en opleidingsprogramma's dragen we bij aan een optimale prestatie op momenten die er toe doen.

Crisistrainingen

Crisissituaties zijn momenten die er toe doen. Vanuit menselijke, maatschappelijke en zakelijke belangen ontstaat de wens om het juist dan goed te doen. Terwijl een crisissituatie doorgaans juist gekenmerkt wordt door het onbekende en onvoorspelbare en het feit dat je niet alles goed kunt doen. Onze trainingen voor bedrijfsleven en overheid bieden crisisteams en -functionarissen de mogelijkheid om scherp inzicht te krijgen in factoren die ze zelf in de hand hebben.

Uw praktijk als basis

De praktijksituatie van deelnemers vormt het start- en eindpunt van de leerstof tijdens een training. De didactische methodes en technieken die wij aanbieden, sluiten aan op het ervaringsniveau, de leerbehoeften en specifieke (team)kenmerken van de deelnemers. Door intakes, gebruik van uw eigen terminologie en het toepassen van ervaringen en vragen van deelnemers versterken we dit effect. Door een competentiegerichte aanpak besteden we in trainingen aandacht aan het vergroten van inzicht (kennis), het versterken van vaardigheden (kunde) én het benutten van persoonlijke eigenschappen (karakter).

Vraagstukken & oplossingen

Wij hebben trainingen beschikbaar voor zowel teams als specifieke functionarissen, binnen overheid en bedrijfsleven. Voorbeelden van trainingsprogramma's zijn:

  • Teamgerichte trainingen op strategisch, tactisch of operationeel niveau
  • Functiegerichte trainingen voor crisismanagers en -adviseurs
  • 'Open inschrijving'-trainingen en maatwerk-trainingen.