Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

CrisisCompetentieScan

Beter presteren door aanwezige competenties optimaal te benutten en door energie te steken in de ontwikkeling van competenties die ook echt ontwikkelbaar zijn.

CrisisCompetentieScan

De CrisisCompetentieScan van het COT helpt crisisprofessionals hun talenten te ontdekken en helpt om energie te steken in de juiste competenties en de passende ontwikkelingsactiviteit te kiezen.

Crisisteams zijn effectiever wanneer ze gebruik maken van de aanwezige competenties en talenten in het team en wanneer ze bewust organiseren waar ze zelf in tekort kunnen schieten. Dat vraagt om zowel individuele reflectie als reflectie op teamniveau. De CrisisCompetentieScan draagt hieraan bij door inzicht te verschaffen in de verhouding tussen persoonlijkheid en geselecteerde crisiscompetenties die benodigd zijn binnen een (crisis)organisatie. Vaak is er erg weinig aandacht voor de persoonlijke competenties, drijfveren en uitdagingen binnen een team, terwijl die minstens zo belangrijk zijn als de geldende procedures en processen. De CrisisCompetentieScan bestaat uit een persoonlijkheidsvragenlijst en een persoonlijkheidstest en combineert de resultaten ervan in een heldere en overzichtelijke rapportage. Terugkoppeling wordt gegeven in teamverband of in individuele coaching-sessies, afhankelijk van de gekozen variant en het beoogde resultaat. In beide gevallen wordt de terugkoppeling verzorgd door gecertificeerde crisisexperts van het COT.

Mogelijke toepassingen:

  • U wilt weten of individuen/teams in de basis beschikken over de juiste capaciteiten om hun rol in de crisisorganisatie goed te vervullen.
  • U wilt weten waar de capaciteiten van een team of individu nog ontwikkeld moeten worden en of dat ook mogelijk is.
  • U wilt zeker weten of u de juiste keuzes maakt in het aanbod van trainen en oefenen.
  • U wilt verdieping aanbrengen in opleiden en trainen van uw crisisfunctionarissen.
  • U wilt bijvoorbeeld weten of een competentie als “omgevingsbewustzijn” voldoende aanwezig is in het team of dat u hiervoor een aparte rol moet instellen.
  • U wilt reflectie en feedback stimuleren.

We bieden de volgende varianten aan van de CrisisCompetentieScan:

Varianten CrisisCompetentieScan

Uiteraard blijft maatwerk ook altijd mogelijk.