Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Rolvast en taakbewust in crisistijd

Crisistrainingen die gericht zijn op rollen, bijbehorende taken en competenties.

Een crisisorganisatie wordt in de regel opgebouwd met het inrichten van teams en rollen. Bijvoorbeeld die van voorzitter, adviseur, coördinator of informatiemanager. Deze rollen zijn over het algemeen functieonafhankelijk. Meerdere personen kunnen dezelfde rol vervullen, óf  één iemand kan meerdere rollen vervullen. Soms zijn rollen direct gelinkt aan de reguliere functie, maar vaak genoeg vraagt de rol het aanleren van nieuwe kennis en kunde. 

Rol en taakvastheid
Het COT geeft gerichte trainingen die de rol- en taakvastheid vergroten en de gevraagde competenties versterken. Rolbeschrijvingen vormen het uitgangspunt voor de trainingen die wij verzorgen. Ook evaluaties van crisisoefeningen bieden vaak waardevolle inzichten wat van iemand wordt verwacht in een specifieke rol.

Testen en ontwikkelen competenties
Het COT biedt met de CrisisCompetentieScan de mogelijkheid om te bekijken over welke crisiscompetenties iemand al beschikt en hoe die ontwikkeld kunnen worden.

De volgende roltrainingen zijn beschikbaar: