De crisis coördinator als spil

Crisis-, business continuity en calamiteitencoördinatoren hebben vaak een breed en divers takenpakket. Zowel in de voorbereiding op crisis als tijdens een crisissituatie. Dit vraagt zowel organisatorisch talent als inhoudelijke kennis.

Inhoudelijk takenpakket

Tot het takenpakket van een crisiscoördinator behoort over het algemeen het opstellen van plannen, het organiseren van trainingen en oefeningen, maar ook het implementeren van verbeterpunten. Kortom: de integrale crisiscyclus. Er is vaak een grote portie doorzettingsvermogen nodig om het onderwerp crisismanagement op de agenda te krijgen en te houden.  Ook het overleggen met externe netwerkpartners (gemeente, politie, veiligheidsregio e.a.) vraagt aandacht. Daarnaast vormt een coördinator vaak de spil in het opschalingsproces tijdens crises en wordt er gevraagd en ongevraagd advies aan het crisisteam verwacht.

Persoonlijke vaardigheden

Crisiscoördinatoren kunnen door de ontwikkeling van competenties als ‘adviseren’,  initiatief’, ‘overtuigen’ en ‘plannen’ meer kracht en inhoud geven aan hun rol in zowel de preparatie als de acute fase.

Aanpak en bouwstenen

Een training voor crisiscoördinatoren  bestaat uit één of meer van de volgende bouwstenen. Al naar gelang de behoefte kunnen de onderdelen separaat getraind worden of meer of minder aandacht krijgen:

Voorbereiding/preparatie

 • Persoonlijke effectiviteit in agendering crisismanagement binnen de organisatie;
 • Inrichten, implementeren en actualiseren van het crisisplan;
 • Overleg en samenwerken met in- en externe netwerkpartners;
 • Vertalen van het crisisplan naar een trainings- en oefenplan;
 • Voorbereiden en uitvoeren van trainings- en oefenactiviteiten (OTO);
 • Leren en implementeren van evaluatiepunten.

Tijdens/response

 • Adviseren van crisisteams tijdens een crisis;
 • Adviseren in het gebruik van modellen en instrumenten als de BOB, het COT CrisisRegieModel en een standaard agenda.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren.
 • Het verwerken van evaluaties en inzichten in plannen, procedures en protocollen;
 • Rolinvulling als coördinator – tussen adviseur en controleur

Resultaat

Met deze training krijgen deelnemers gedegen proceskennis en weten ze hoe ze de crisisorganisatie adequaat ondersteunen en verder ontwikkelen. Deelnemers leren bovendien wat hun persoonlijke sterkte en zwakte is.

Investering

Een programma kan samengesteld worden voor de duur van een dag tot een meerdaagse opleiding. De duur is afhankelijk van de beoogde doelen, de gekozen bouwstenen en het niveau/ervaring van de deelnemers. Voor interesse in een open inschrijving training kan ook contact worden gezocht.