Persoonlijke kracht en inhoudelijke scherpte

Met een scherpe analyse en een compact advies het crisisteam ondersteunen bij het nemen van besluiten.

Een crisisteam bestaat traditioneel uit een voorzitter, adviseurs en ondersteuning. Adviseurs spelen doorgaans een belangrijke rol bij besluiten die worden genomen. Speciaal voor crisisadviseurs bieden wij programma’s aan die helpen om deze rol stevig in te vervullen en een goede positie te verwerven. Denk aan communicatieadviseurs, juristen, HR-specialisten, adviseurs hulpdiensten, AOV’ers en crisiscoördinatoren.

Inhoudelijke scherpte

De basis van een goed advies – ook onder tijdsdruk – is dat een adviseur in staat is een scherpe analyse te geven, mogelijke opties te schetsen (incl. risico’s) en zijn of haar advies te formuleren. Het feit dat dit onder tijdsdruk gebeurt en vaak in een ongewone setting vraag om een specifieke benadering.

Persoonlijke kracht

Van crisisadviseurs wordt veel gevraagd. Ze moeten snel schakelen, analytisch zijn, organisatie- en omgevingssensitiviteit laten zien, overtuigingskracht hebben, domein- en rolvast zijn en dat ook nog combineren met het vermogen om soepel samen te werken met andere disciplines.

Bouwstenen

Trainingen voor (strategische) adviseurs van crisisteams worden op maat samengesteld. Er wordt een grote variëteit aan werkvormen ingezet zoals inhoudelijke cases, werkopdrachten en roltrainingen met acteurs. Bouwstenen voor deze training zijn:

  • Analyse, formulering en presentatie advies;
  • Versterken van persoonlijke overtuigingskracht;
  • Adviesmodellen en instrumenten;
  • Rol in crisisteam en vergaderproces;
  • Crisisdiagnose en strategische advisering;
  • Samenwerking met andere disciplines en externe communicatieadviseurs.

Resultaat

Deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt in een crisissituatie. Zij zijn in staat om een vlot en heldere analyse maken en weten hoe ze aan de hand hiervan compacte adviezen kunnen formuleren t.a.v. hun eigen specialisme. 

Investering

Deze training kan als aparte workshop van 4 tot 8 uur gegeven worden of als onderdeel van een totaalprogramma.