Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Kalm en gedisciplineerd een crisisteam voorzitten

Bent u die goede crisisleider en -voorzitter die het verschil maakt?

Een goede CEO, bestuurder, burgemeester of directeur is nog niet per definitie een goede voorzitter van een crisisteam. Hoe groot de ervaring met leidinggeven en het leiden van vergaderingen ook mag zijn. Sterker nog; zelfs de meest ervaren voorzitter moet het in crisistijd doen met weinig referentiemateriaal. Voor velen is het de eerste keer. En voor de meesten vraagt het om een afwijkende stijl van leidinggeven, besluiten nemen en communiceren. 

Voorzitten van een crisisoverleg

Crisissituaties vragen om kalmte, maar ook om discipline en veel sturing op zowel de crisisvergadering als het totale crisismanagement. Een goede voorzitter is bovendien in staat om ook mensen zonder ervaring zó aan te sturen dat ze snel kunnen aansluiten. In deze training bieden we daarom allereerst structuur en houvast aan voor de crisisvergadering. We bespreken en oefenen een beproefde, vaste structuur voor het overleg en geven praktische tips mee die de effectiviteit van het overleg vergroten. We richten ons naast de inhoudelijke regie ook op de managementstijl en het leiderschap van de voorzitter. 

Aanpak en bouwstenen

Een voorzitterstraining  bestaat uit de volgende bouwstenen, al naar gelang uw behoefte kunnen de onderdelen meer of minder aandacht krijgen:

  • Inrichten van een effectieve crisisvergaderstructuur;
  • Kennis over complexe besluitvorming en dilemma’s;
  • Aansturen van specifieke rollen (adviseurs, notulist);
  • Organiseren van tegenspraak en out-of-the box denken;
  • Gebruik van een adequaat besluitvormingsproces (BOB);
  • Lastige overlegsituaties;
  • Technisch voorzitterschap;

Resultaat

Voorzitters weten hoe ze tijdens een crisis kunnen sturen en kennen hun eigen sterkte en zwakte daarin. Ze maken bewuste keuzes in het hanteren van een stijl en tonen leiderschap in zowel het vergaderproces als het managen van de crisissituatie.  

Investering

Deze training kan als aparte workshop van 4 tot 8 uur gegeven worden of als onderdeel van een totaalprogramma.