Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Extra denk- en doekracht

Er zijn vele redenen die maken dat u tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft. Een extra project dat u uitvoert, specifieke expertise die u niet in huis heeft, vervanging tijdens ziekte of een vacaturestop bijvoorbeeld. Wij kennen de diverse aanleidingen en oplossingen.

Detachering

Onze adviseurs worden regelmatig voor langere tijd gedetacheerd bij opdrachtgevers. Wij maken in zo'n geval heldere afspraken over de reikwijdte van de opdracht. In een detacheringscontract leggen we de randvoorwaarden vast, maar vooral wat het beoogde resultaat is. Soms is dat het vervullen van dagelijkse werkzaamheden die stil zijn komen te liggen, veel vaker nog een afgebakende opdracht die u met de huidige bezetting niet kunt uitvoeren.

Vraagstukken & oplossingen

Een greep uit de opdrachten die zijn uitgevoerd:

  • Revisie en implementatie crisismanagement procedures
  • Herziening evenementenbeleid
  • Ondersteuning Dienst OOV

Als u referenties wilt ontvangen over onze detacheringsopdrachten dan kunnen wij u die op verzoek en na overleg met de betreffende opdrachtgever verstreken.