Evaluatie

Toegepaste en praktijkgerichte onderzoeken zonder de wetenschappelijke basis uit het oog te verliezen. Toegevoegde waarde voor de beleids- en uitvoeringspraktijk. Dat kenmerkt onze onderzoeken. Het COT voert op maat onderzoeken uit voor opdrachtgevers in onder meer de publieke sector, energiemarkt en industrie.

Evaluatie

Onderzoek op het gebied van risico's, veiligheid en crisis kent vele varianten. Het in kaart brengen van de nieuwste inzichten en fenomenen bijvoorbeeld. Of het identificeren van risico's vooraf en het achteraf vaststellen wat er mis of juist goed is gegaan. En alle varianten daar tussen. De rode draad is de combinatie van onze betrokkenheid, inhoudelijke expertise en gevoel voor de praktijk.

Voor het uitvoeren van onze onderzoeken zetten we diverse methodes in. Veelgebruikte methodes zijn:

 • Documentanalyse
 • Kwalitatieve interviews
 • (Online) enquêtes
 • Participatieve observatie
 • Kwantitatieve analyses
 • Media-analyses
 • Expertsessies

Vraagstukken & oplossingen

Uw vraagstukken kunnen op diverse gebieden liggen. Dat begint al met het in kaart brengen van wat uw risico's zijn. Of u wilt na een calamiteit inzicht hebben in de gebeurtenissen. Samen met uw organisatie zorgen dat de geleerde lessen worden verzilverd. Of in kaart brengen of een project of beleidsprogramma goed is verlopen. De diensten die wij op dit gebied leveren zijn onder meer:

 • Beleidsonderzoek
 • Criminaliteit en openbare orde
 • Risicoanalyse
 • Veiligheidsaudits
 • Evaluatie- en reconstructie