Effecten van uw beleid

U heeft beleid ontwikkeld om de veiligheid te vergroten en uw risico's te beperken. Na verloop van tijd bent u benieuwd wat het resultaat is van uw beleidsinspanningen. En of bijstelling nodig is.

Beleidsonderzoek

Om uw beleid te onderbouwen of de effecten daarvan na te gaan, kunt u voor een onafhankelijk onderzoek bij het COT terecht. Onze audits en evaluaties zijn beproefde instrumenten om processen, beleid en organisaties door te lichten op hun effectiviteit. Tijdens een audit wordt het adequaat functioneren van processen binnen uw organisatie getoetst. Ze zijn veelal constaterend van aard. Beleidsevaluaties brengen in beeld hoe effectief uw huidige beleid is en welke lessen voor de toekomst te trekken zijn.

Vraagstukken & oplossingen

Is de veiligheid daadwerkelijk vergroot? In hoeverre is dat aan uw beleid te danken? Welke andere factoren spelen een rol? Zijn er nieuwe problemen ontstaan die om nieuw beleid vragen? Kortom: welke bijstellingen van het beleid zijn nodig? Dat zijn vraagstukken waar wij de volgende antwoorden op bieden:

  • Beleidsevaluatie
  • Reconstructie beleidstheorie
  • Inventarisatie beleidsactiviteiten
  • Effectiviteitsbeoordeling (cijfermatig en kwalitatief)
  • Trendrapportage (nieuwe ontwikkelingen en fenomenen)
  • Stakeholderanalyse en de invloed op uw beleidsinspanningen
  • Advisering t.a.v. vigerend of toekomstig beleid