Evaluatie

Communicatie is een van de belangrijkste instrumenten om de impact van een crisis te beperken.

Evaluatie crisiscommunicatie

Communicatie is een van de belangrijkste instrumenten om de impact van een crisis te beperken. Iedere crisis is het begin van het verlies van vertrouwen. Van medewerkers, klanten, aandeelhouders, toezichthouders, media en anderen. De communicatieprofessional kan de reputatie van uw organisatie niet mooier maken dan het is, maar wel beter. Dat begint met open en betrouwbaar zijn. Op ieder moment. In crisistijd komt daar nog iets bij; goed samenspel met de rest van de crisisorganisatie. Communicatie is een belangrijk onderdeel van een integrale aanpak om de gestelde doelen te realiseren.

Het evalueren van communicatie is mede daarom van essentieel belang. Was de communicatie organisatie goed voorbereid op een crisis? Werd er gewerkt volgens een structuur? Was de boodschap consistent en heeft deze de juiste doelgroepen bereikt?

Het COT werkt volgens een vast evaluatiekader waarbij gekeken wordt naar enerzijds het proces en anderzijds de inhoud. De procesevaluatie gaat in op de voorbereiding, alarmering, afstemming, coördinatie, structuur enz. De inhoudelijke evaluatie gaat in op de analyse, het communicatie advies en de gevolgde aanpak.