Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Een grondige check op uw veiligheidsmaatregelen

Op basis van de risico's die uw organisatie kunnen bedreigen, treft u tal van maatregelen. Een veiligheidsaudit geeft uw organisatie de bevestiging in handen dat u op de goede weg bent met de keuzes die u maakt en maatregelen die u neemt.

Veiligheidsaudit

Een veiligheidsaudit is bedoeld om het geheel aan sturings-, beleids- en concrete veiligheidsmaatregelen te toetsen. Dat gebeurt op kwaliteit, effectiviteit en volledigheid. Een audit heeft wat ons betreft een tweeledig doel. Enerzijds bepalen we of het systeem functioneert zoals bedoeld, anderzijds om vast te stellen waar en welke leemten het systeem kent. Vanzelfsprekend biedt de veiligheidsaudit daarmee wezenlijke aangrijpingspunten voor het optimaliseren van uw veiligheidsmanagement.

Systematische check

Het COT loopt met de veiligheidsaudit systematisch langs alle aspecten van uw veiligheidsbeleid, zodat de aansluiting tussen risico's en maatregelen kan worden gemaakt. Dat kan gaan om compartimentering en hekwerken, cameratoezicht, pasjessystemen en informatiebeveiliging. Maar ook om organisatorische maatregelen. De borging bij het management, het vastleggen en monitoren van incidenten een training en opleiding.

Papier en praktijk

En er is meer. We leggen bij voorkeur ook het verband tussen theorie en praktijk. Hoe gaan de medewerkers in de praktijk om met de veiligheidsmaatregelen? In hoeverre zijn de veiligheidsmaatregelen uitvoerbaar, of worden ze ontweken omdat zij de uitvoering van uw kernactiviteiten teveel hinderen? Het resultaat is dat u diepgaand inzicht heeft in de actuele risico's, zicht op de kwaliteit en effectiviteit van uw veiligheidsmaatregelen en prioritering in de verdere verbetering.

Vraagstukken & oplossingen

Bij een veiligheidsaudit analyseren we uw veiligheidsbeleid van onder tot boven. Dat gebeurt in de basis volgens het zes stappen model:

  1. (Her)ijken van het huidige risicoprofiel
  2. Identificeren en categoriseren van de huidige beveiligingsvoorzieningen
  3. Doorlichten van de organisatorische voorzieningen
  4. Toetsen van de elektronische en bouwkundige voorzieningen
  5. Analyseren van de onderzoeksgegevens en resultaten
  6. Resultaatrapportage en advisering over concrete verbetermogelijkheden