Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

De crisis is voorbij. En nu?

In crisismanagement gaat veel aandacht en energie uit naar de acute fase. Het moment waarop er net iets ernstigs is gebeurd of aan het licht is gekomen. Veel minder aandacht krijgt de nafase, ook wel recovery genoemd. Terwijl juist deze fase zeer intensief kan zijn.

Nafase

Crisismanagement draait in feite om twee mechanismen: de bron wegnemen en de gevolgen beperken. Een passende, eerste reactie op een incident of crisis is geen garantie dat het in de dagen, weken, maanden en soms jaren erna goed blijft gaan. Ook en juist in de nafase moet er op vele fronten hard worden gewerkt om verdere negatieve gevolgen te voorkomen.

Gevolgen beperken

De nafase is erop gericht om de gevolgen op de middellange en lange termijn te verminderen. Denk aan het voorkomen van nieuwe, vergelijkbare situaties; het leed voor slachtoffers en hun familie beperken; bedrijfscontinuïteit herstellen; het beperken van financiële schade; het terugverdienen van vertrouwen, herstel van installaties en gebouwen en meer. In deze fase is alles erop gericht om terug te keren naar het normale, In veel gevallen is dat overigens niet de situatie van voor de crisis. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Met aangescherpte procedures, een andere cultuur, meer aandacht voor incidenten(registratie) of klanten, soms ook onder een nieuw management of bestuur.

Diagnose nafase

Afhankelijk van de aard en omvang van de ontstane situatie kan de nafase zeer intensief zijn. Er komt een veelheid aan thema's langs. Van strafrechtelijk en onafhankelijk onderzoek tot claimafhandeling. Bij grote gebeurtenissen kan dit zomaar jaren in beslag nemen. Het olielek van BP, de brand bij Chemie-Pack en de Schiphol-brand zijn hier voorbeelden van. Een goede diagnose van de nafase is daarom vereist. Dat begint met een totaaloverzicht van alle onderwerpen die kunnen (op)spelen en een goede inschatting van de intensiteit.

Organisatie

Een systematische aanpak van de nafase kan bovendien veel onnodige problemen voorkomen. Deze aanpak moet wel proportioneel zijn: niet overdrijven en overreageren, maar ook niet onderschatten. Dat laatste zien we in de praktijk regelmatig gebeuren. Iedereen is blij dat het ergste achter de rug is en wil het liefst weer snel zijn gebruikelijke ritme oppakken.

Vraagstukken & oplossingen

Heeft u te maken gekregen met een ernstige crisis of ramp, dan kunnen wij u helpen met:

  • Organisatieadvies Nafase
  • Nafaseplan
  • Deelprojecten Nafase
  • Evaluatie en reconstructieonderzoek
  • Projectleiderschap
  • Detachering