Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Koninginnedag Amsterdam 2011

November 2011 - Ieder groot evenement kent veiligheidsrisico's. In opdracht van de vijfhoek Amsterdam onderzocht het COT diverse veiligheidsmaatregelen rondom Koninginnedag in Amsterdam. Zoals crowd management, inzet social media, maatregelen tot alcoholmatiging en meer. Belangrijkste advies? Maak bestuurlijke keuzes. Download het rapport. Meer over evenementen.