Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof

Op 27 juni 2011 voltrekt zich bij zorgcentrum De Geinsche Hof in Nieuwegein een ernstige calamiteit. Er ontstaat een zeer grote brand en het hele complex met 138 cliënten moet worden ontruimd. 52 personen worden onderzocht in een ziekenhuis.

In opdracht van Zorgspectrum (waarvan De Geinsche Hof een onderdeel is) onderzocht het COT de inzet van de bedrijfshulpverlening. Ook onderzocht het COT het crisismanagement, de vergunningverlening en het toezicht. Dit laatste in opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente Nieuwegein.

Conclusies

Het COT concludeert dat deze ernstige calamiteit in vele opzichten A-typisch was. Door omstandigheden was een gehele ontruiming noodzakelijk. Dat is een extreme situatie. De brand in De Geinsche Hof toont bovendien opnieuw de kwetsbaarheid van specifieke groepen cliënten binnen de zorg. Het toont ook de noodzaak van expliciete keuzes over BHV, brandveiligheidsmaatregelen en risicoacceptatie. Zeker niet alleen op operationeel niveau, maar ook op bestuurlijk niveau.

De BHV-organisatie van De Geinsche Hof heeft op hoofdlijnen goed gefunctioneerd. De samenwerking met de hulpdiensten en gemeente was effectief op de plaats incident en op bestuurlijk niveau. Wel hebben zich op meerdere punten knelpunten voorgedaan. Deze hebben echter geringe effecten gehad op het uiteindelijke resultaat. De vergunningverlening en het toezicht waren op orde.

Aanbeveling

De voornaamste aanbeveling is gericht op het grensvlak van de samenwerking tussen zorginstelling en overheid. Er zijn voorspelbare raakvlakken en juist daar kan versterking plaatsvinden, bijvoorbeeld in de opvang, registratie, communicatie en nazorg van betrokkenen. Ken elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden en vooral elkaars verwachtingen.

Voor verdere informatie over de brand in Zorgcentrum De Geinsche Hof verwijzen wij u naar de samenvatting en de websites van de betreffende instellingen: www.nieuwegein.nl, www.vru.nl en www.zorgspectrum.nl.

Zorg en veiligheid

Deze ernstige brand staat helaas niet op zichzelf. Er hebben zich meerdere brandcalamiteiten voorgedaan in de zorg. Van elk van deze situaties kan worden geleerd. Eerdere onderzoeken kunt u hier vinden.