Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Evaluatie asbestcalamiteit

In opdracht van woningbouwcorporatie Mitros evalueerde het COT de asbestcalamiteit van zomer 2012 in Utrecht. Hoofdconclusie: Mitros had ruime aandacht voor asbest en spande zich intensief in om de calamiteit adequaat af te handelen. Wel is een aantal lessen getrokken. Belangrijkste les: weeg de impact en uitstraling van maatregelen mee in de besluitvorming. Het rapport biedt handreikingen voor iedere corporatie en gemeente met asbestproblematiek.