Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Handreiking bestuurders voor optreden bij extreem geweld

In opdracht van de AIVD deden het COT en het Centre for Terrorism & Contraterrorism (CTC) onderzoek naar de maatschappelijke effecten van overheidsoptreden bij terreurdreiging en geweld. Het doel: tot een afwegingsmodel komen dat overheden in de toekomst in staat stelt de juiste aanpak te kiezen. Het project resulteerde in vier casusstudies (deel 1) en een handreiking voor bestuurders (deel 2). De AIVD en de NCTV hebben het onderzoek gezamenlijk begeleid en gaan met de uitkomsten aan de gang.