Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Les flatexplosie Alphen: 'ga van schaderegistratie naar schademanagement'

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn evalueerde het COT het crisismanagement rond de flatexplosie in de Argostraat op 6 december 2010. Hoofdconclusie: het crisismanagement was adequaat. Natuurlijk zijn er lessen te leren. Eén les is relevant voor alle gemeenten: hoe om te gaan met schadevraagstukken? Het 'traditionele' 'proces': Centrale Registratie Schade (CRAS) voldoet niet. Dit gaat te eenzijdig over het invullen van schadeformulieren door gedupeerden. Het huidige CRAS past niet bij de werkelijke uitdagingen rond schade na een ramp. Dit proces moet ons inziens fundementaal worden herzien.

Vindplaats evaluatie

Zie voor een meer uitgebreid artikel: Van schaderegistratie naar schademanagement