Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Realisme in veiligheids- en crisismanagement in MBO en Hoger Onderwijs

Het COT pleit voor realisme in het omgaan met veiligheids- en crisismanagement in het MBO en Hoger Onderwijs. Wij reiken bestuurders zeven bestuurlijke keuzes aan. Keuzes die gaan over voorkomen, reageren en nazorg. Wij adviseren bestuurders te sturen vanuit een expliciete veiligheidsvisie, inzicht te vragen in veiligheidsrisico's en voorbereid te zijn op strategisch crisismanagement. Lees meer.