Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Realistische veiligheid in de zorg

Het COT pleit voor realistische veiligheid in de zorg. De druk op bestuurders om 'in control' te zijn neemt toe, terwijl de organisatie complexer wordt en de samenleving hogere eisen stelt aan veiligheid in de zorg. Wij adviseren bestuurders om te werken met een bestuurlijk dashboard veiligheid, realistisch te zijn over deze veiligheid en te sturen vanuit een expliciete veiligheidsvisie. Lees meer