Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

White paper risicomanagement in het digitale tijdperk

De digitale wereld biedt organisaties veel kansen. Maar even zozeer onbekende en onbegrensde risico's. Aon en COT hebben een white paper samengesteld om organisaties op weg te helpen bij cyberrisicomanagement.

De digitale wereld: ongekende mogelijkheden, onbekende risico's

De digitale revolutie biedt bedrijven en overheden nieuwe en ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd stelt de voortschrijdende technologische ontwikkeling organisaties voor nieuwe en onbekende risico's.

Dagelijks lezen we de voorbeelden van de impact die uitval, misbruik of het onbetrouwbaar raken van systemen en processen kan hebben. De continuïteit en kwaliteit van organisaties wordt hierdoor stevig op de proef gesteld. De vraag die zich steeds nadrukkelijker opdringt, is hoe we deze risico's onder controle houden.

Analyseren, beheersen en bestrijden van digitale risico's

De Task Force Cyberrisico's van Aon en COT heeft een samenhangende aanpak ontwikkeld om digitale risico's te beheersen. Het analyseren, beheersen en bestrijden van digitale risico's staat in deze aanpak centraal. Cyberrisicomanagement biedt uw organisatie een raamwerk voor de beheersing van digitale risico's.

Praktische adviezen om de cybercrisis voor te blijven

In de white paper 'Risicomanagement in het digitale tijdperk' vindt u ook informatie over de patronen van een cybercrises. En een aantal praktische adviezen om vooral de gevolgen van een cybercrisis voor uw organisatie in te perken.

Aanvraag white paper

U kunt hier de white paper bestellen.

Heeft u vragen of wilt u met het COT van gedachten wisselen over cybercrisis en -management?
Neem dan contact op met Nico Kaptein via 010 - 448 8300 of n.kaptein@cot.nl.