Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Zorgsector: tijd voor crisismanagement!

Het COT signaleert in de zorgsector een operationele focus op calamiteitenbestrijding. De rol van de bestuurder krijgt minder aandacht. Dat is jammer, want juist de bestuurder speelt een grote rol bij het klein houden van de effecten van een calamiteit. In dit artikel duiden wij twaalf uitdagingen op strategisch niveau, waarin de bestuurder het verschil maakt.