Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Landelijk onderzoek onder security professionals

In samenwerking met vaktijdschrift Security Management heeft het COT voor de derde keer op rij onderzoek gedaan naar de staat van security management in Nederland. Hieronder vindt u enkele van de meest markante resultaten van de editie 2012 - 2013.

Meer dan 40% ziet cybercrime als meest voorname dreiging.

Het bewustzijn van cyberrisico's binnen organisaties is volgens de ondervraagden gemiddeld laag,.Hacking wordt als risico voor het derde jaar op rij hoger ingeschat. Ondervraagden hadden in 2012 gemiddeld vaker te maken met deze vorm van cybercriminaliteit.

Security professionals maken zich zorgen over de economische crisis.

Het veiligheidsniveau van organisaties staat volgens veel ondervraagden onder druk door de economische crisis. Arbeidsonrust zorgt vaker voor incidenten en scoort hoger in de risico top tien.

Er bestaat nog weinig zicht op de impact van security-incidenten in termen van schade.

Slechts een kwart van de ondervraagden heeft zicht op de totale schade van security-incidenten. Ondervaagden schatten het totale jaarlijkse schadebedrag per organisatie op minder dan € 25.000,- tot meer dan € 100.000,-

De integratie van security management en andere disciplines wordt belangrijker.

De security professional is steeds vaker verantwoordelijk voor andere, aanverwante, risicodisciplines. Zo blijkt dat disciplines als risicomanagement (algemeen), ICT-secrity, safety, crisismanagement vaker onder verantwoordelijkheid van de security manager vallen.

Alle resultaten van het Security Management Survey 2012 - 2013 zijn te lezen in: Security Management nummer 1/2, februari 2013. Mail voor vragen of een exemplaar van het artikel naar Nico Kaptein.