Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het Integraal Crisisplan Zorg; van calamiteiten- naar crisismanagement

In het landelijk ontwikkelde kwaliteitskader voor crisismanagement in de zorg staat als norm dat iedere zorginstelling een integraal crisisplan hoort te hebben. In de praktijk worstelen veel zorginstellingen met deze norm. Want wat houdt een integraal crisisplan in? En vooral: hoe verhoudt dat plan zich tot de bestaande plannen waar vaak al veel tijd en energie in is gestopt. Tot nu toe was er geen eenduidige en ketenbrede werkwijze. De vijf Netwerken Acute Zorg Euregio, Limburg, VUmc, Zwolle en TraumaNet AMC namen het initiatief om samen met Spectrigon en het COT een praktisch format te ontwikkelen. Het is een format dat in de essentie alles bevat, maar toch heel beknopt is waardoor het relatief snel te implementeren is. Dit werd gerealiseerd door 'good practices' uit een jarenlange crisispraktijk te gebruiken.

Een all hazard aanpak: van plan tot implementatie en borging

Het Integraal Crisisplan Zorg is de basis voor een all hazard denk- en werkwijze. Dat wil zeggen dat zorginstellingen niet alleen naar primaire (acute) zorgprocessen kijken, maar naar álle soorten crises die hen kunnen raken. Van een cyberaanval tot een dodelijke brand of ernstige twijfels over de kwaliteit van zorg. Het Integraal Crisisplan Zorg komt niet in de plaats van bestaande plannen zoals een ZiROP of (zorg)continuïteitsplan, maar verbindt deze plannen. Bij het format horen ook tips voor implementatie en voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van individuele medewerkers, team én bestuurders. Iedere instelling kan met de ontwikkelde formats en tips aan de slag. Hele ervaren instellingen, maar ook instellingen die net de stap willen zetten van calamiteitenzorg naar crisismanagement. De betrokken vijf Netwerken Acute Zorg, maar ook individuele instellingen gaan aan de slag met het toepassen van de ontwikkelde formats.

COT dienstverlening & het Integraal Crisisplan Zorg

Het COT biedt zorginstellingen gerichte oplossingen om het crisisvermogen uit te bouwen en te versterken. Hierbij maken wij actief gebruik van de ontwikkelde bouwstenen Integraal Crisisplan en de Implementatie- en OTO-wijzer. Meer weten over wat wij voor uw zorginstelling kunnen betekenen? Lees hier verder of neem contact op met Nico Kaptein (manager onderzoek en advies), n.kaptein@cot.nl.