5 en 6 oktober opleiding coördinator calamiteitenonderzoek zorg

Opleiding calamiteitenonderzoek in de zorg

5 en 6 oktober 2015

De zorgsector wordt met enige regelmaat getroffen door (ernstige) calamiteiten die door de instelling zelf, de IGZ of een externe commissie worden onderzocht. De opleiding 'calamiteitenonderzoek in de zorg' van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement biedt de kennis en handvatten die nodig zijn om de juiste onderzoekskeuzes te maken in deze situaties. In de 2-daagse opleiding passeren de verschillende onderzoeksdoelen, -methodes, -vragen en randvoorwaarden de revue. De opleiding wordt gegeven door vakspecialisten.

Wat leert u in deze opleiding?

In deze opleiding leert u als aanvulling op bestaande methoden als PRISMA en SIRE de finesses van complexe calamiteitenonderzoeken. U leert als deelnemer bewuste keuzes te maken in de aanpak en werkwijze. Dat start met een slim onderzoeksontwerp. Het maakt bijvoorbeeld uit of een onderzoek gericht is op fact finding, verantwoording (en aan wie), leermethode, closure of een combinatie daarvan. We staan stil bij hoe onderzoeksvragen worden geformuleerd, op welke wijze gesprekpartners op het interview worden voorbereid, in welke volgorde met betrokkenen wordt gesproken en hoe de analyse en de conclusies worden verwoord. Verder wordt aandacht besteed aan bestuurlijke druk, externe (media)aandacht, de juridische context en openbaarmaking van onderzoeksresultaten.

Voor wie?

Deze opleiding is gericht op medewerkers van zorginstellingen die zelf onderzoek uitvoeren en/of begeleiden. Deelnemers hebben (enige) ervaring met onderzoek en reeds basisopleidingen (zoals PRISMA of SIRE) gevolgd.

Doel

Het doel van de opleiding is een vakmatige verdieping voor onderzoeksleiders/-coördinatoren in de zorg. Vakspecialisten die zelf ook onderzoeker of onderzoeksleider zijn, dragen hiervoor inhoudelijke kennis, hulpmiddelen en hun eigen ervaringen aan.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding bent u in staat om als onderzoeksleider/-coördinator (in- of extern) onderzoek naar een calamiteit in te richten:

  • U kunt een goed onderzoeksontwerp maken (o.a. onderzoeksfunctie, opzet en vragen);
  • U weet hoe u het onderzoeksproces moet inrichten (o.a. feitenreconstructie, interviews e.d.);
  • U leert hoe u onderzoeksresultaten kunt analyseren en duiden;

Daarnaast ontvangt u gedurende en na de opleiding praktische handvatten om zelf mee verder te gaan, zoals een standaard onderzoeksprotocol.

Programma

De opleiding bestaat uit twee trainingsdagen, één terugkomdag en een (telefonisch) intervisiemoment tussentijds.

Maandag 5 oktober Onderzoeksopzet en inrichting van het onderzoeksproces
Dinsdag 6 oktober Uitvoering, resultaten en communicatie

Terugkomdag

Na de opleiding worden in overleg met de deelnemers een intervisiemoment en een terugkomdag gepland. Tijdens het intervisiemoment worden ervaringen en inzichten uitgewisseld. De terugkomdag heeft tot doel lessons learned en ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen en nieuwe vraagstukken te bespreken.

Investering

Kosten: EUR 2.500,- (inclusief twee trainingsdagen, verblijfkosten (één overnachting), de terugkomdag en een intervisiemoment). Voor deze opleiding is de CRKBO-regeling (BTW-vrijstelling) van toepassing.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding kan via cot@cot.nl onder vermelding van 'Opleiding calamiteitenonderzoek zorg'. Wilt u geïnformeerd worden over toekomstige opleidingen, stuur dan eveneens een bericht naar dit e-mailadres.