Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Portal over crisismanagement voor onderwijs gelanceerd

Het Centrum School en Veiligheid heeft in samenwerking met het ministerie van OCW een portal over crisismanagement gelanceerd. De portal biedt een rijke verzameling van praktijkcases, praktische tips en voorbeeldplannen voor crisissituaties in het onderwijs.
De praktijklessen zijn onder meer afkomstig uit de landelijke veiligheids­oefeningen die het COT in opdracht van het ministerie organiseerde. Daarnaast vonden er ook interviews plaats met de TU Delft over de verwoestende brand in 2008 en met een school voor voortgezet onderwijs over een persoonlijk leerlingendrama.

Onderwijsinstellingen die willen weten wat het inhoudt om op het scherpst van de snede te opereren, kunnen voor meer informatie terecht op www.schoolenveiligheid.nl en www.veilig-erfgoed.nl