Resultaten onderzoek crisismanagement Nederlands bedrijfsleven bekend

Onderzoek crisismanagement onder Nederlands bedrijfsleven: ICT uitval, cyber en energie uitval in top 3 crisisvoorbereiding

10 december 2015

Bijna vier op de vijf (78%) bedrijven vindt dat uitval van ICT de hoogste prioriteit moet krijgen in de voorbereiding op een crisis. Digitale kwetsbaarheid is de op één na grootste vrees van organisaties. Dat blijkt uit onderzoek dat het COT, an Aon company liet uitvoeren door TNS NIPO. 210 Nederlandse topbedrijven namen deel aan het onderzoek dat in 2015 voor het eerst werd gehouden. "Wat opvalt, is dat fraude en integriteit buiten deze top vijf vallen. Dat terwijl we zien hoe juist deze crisistypen organisaties voor levensgrote uitdagingen stellen", aldus Dora Horjus (executive director COT). "Imtech en Volkswagen zijn daar de recente voorbeelden van."

Zij zijn niet de enige die door een crisis worden geraakt, zo blijkt. Meer dan de helft (57%) van de onderzochte bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar tenminste één keer een crisis meegemaakt. Een crisis heeft volgens de onderzochte bedrijven de grootste impact op het functioneren van de eigen organisatie en daarna op de reputatie. Een derde geeft aan niet in beeld te hebben wat de kosten van de laatste crisissituatie zijn geweest. 8% geeft aan dat die crisis minimaal één miljoen euro heeft gekost.

De uitzondering managen

Uit het onderzoekt blijkt dat zeven op de tien (71%) bedrijven een recovery plan heeft en bijna even zoveel bedrijven (67%) een plan hebben klaarliggen om verstoringen van de continuïteit op te vangen. Een groot deel (41%) denkt dan ook voldoende voorbereid te zijn als deze draaiboeken op orde zijn. De praktijk is weerbarstiger. "Onze samenleving wordt steeds crisisgevoeliger en crisismanagement wordt steeds complexer. Een voorbereiding op incidenten en verstoringen volstaat dan niet," licht Horjus de ontwikkelingen toe. "Wij verwachten daarom dat bij een volgend onderzoek het percentage bedrijven met een corporate crisisplan flink gestegen is. Nu ligt dat percentage nog op 46%. Verder raden wij bedrijven aan vooral te investeren in hun vaardigheden om een goede crisisdiagnose te maken."

Crisisprofiel en improvisatievermogen

Het COT adviseert CEO's om niet alleen op veerkracht en improvisatievermogen te vertrouwen en goed naar het crisisprofiel van de organisatie te kijken "Bedrijven zijn meestal redelijk goed voorbereid op incidenten die direct in het verlengde liggen van hun core business. Zodra zich een crisistype voordoet dat buiten de eigen comfort zone ligt -zoals we nu ook zien rondom terroristische dreigingen - dan neemt de onzekerheid toe." Terrorisme vormt nu de hekkensluiter van de top 10 crisisscenario's, maar gezien de actualiteit wordt verwacht dat dit zal gaan veranderen. "We zien dat de voorbereiding op crises meebeweegt met de actualiteit en dat is ook goed."

Deze portefeuille crisismanagement is zeer divers belegd bij organisaties. De CEO is in 60% van de gevallen eindverantwoordelijk, maar de voorbereiding op crisismanagement ligt ook vaak bij de Safety en Security manager, de SHEQ manager of de COO. "Vaak wordt de voorbereiding belegd bij het organisatieonderdeel waar de meeste incidenten worden verwacht", aldus Horjus. "Dat de eindverantwoordelijkheid bij de CEO ligt, vinden wij een goede zaak. Het gaat immers altijd om situaties met grote, strategische belangen. Dat wil niet altijd zeggen dat de CEO het crisisteam en de - operatie ook direct voorzit en leidt, maar directe betrokkenheid moet er zeker zijn."

Leiderschap en crisiscommunicatie

Gevraagd naar de verschillende aspecten van hun crisismanagement, blijken bedrijven het meest tevreden over het leiderschap binnen hun organisatie. Bijna de helft (46%) beoordeelt het eigen leiderschap met een rapportcijfer 8 of hoger. "We weten uit de crisispraktijk dat van leiders wordt verwacht dat ze kalm zijn, doorzettingsvermogen tonen en perspectief bieden. Maar belangrijker is bijna nog dat er leiderschap vooraf wordt getoond. Niet alleen door crisisvoorbereidingen te treffen, maar ook door voor een goede bedrijfscultuur te zorgen waarin (near) missers en zaken die niet binnen de compliance vallen gemeld worden."

De eigen crisiscommunicatie wordt door 17% van de bedrijven met een onvoldoende beoordeeld. Daarmee krijgt dit aspect de laagste beoordeling van alle crisis capabilities. Horjus: "Wij denken dat er nog veel onzekerheid bij organisaties is over de omgang met social media. Bovendien worden reputatierisico's wereldwijd als het grootste risico beschouwt (Aon Global Risk Management Index 2015). Vanuit een crisismanagement perspectief zijn social media vooral een zegen. Hierdoor is een veel betere monitoring mogelijk van het sentiment dat leeft."

Download rapport